Hur handläggs ett ärende hos socialtjänsten gällande tvångsomhändertagande av barn?

2018-10-23 i Barnrätt
FRÅGA
Hej Lawline!Vilka grunder eller krav skall uppnås för att socialstyrelsen skall blandas in och hur går processen tillväga? Hur arbetar dem egentligen utifrån lagar som förvaltningslagen, förvaltningsprocesslagen, LVU, SoL och barnkonventionen (som jag antar är den bestämmelsen som man i första hand måste följa och utgå ifrån)? - Hur handlägger då socialtjänsten stegvis ärendet som leder till tvångsvård av unga enligt LVU? Sist men inte minst undrar jag vem man ska vända sig till i första hand om man inte är nöjd med ett beslut man fått och hur man skall överklaga socialmyndighetens beslut? Tacksam för svar.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Så som jag tolkar din fråga, undrar du hur ett ärende gällande tvångsomhändertagande av barn hos Socialtjänsten går till, samt vilka lagar som socialtjänsten tillämpar i sitt arbete.

Eftersom din fråga är väldigt subjektiv, är det svårt för mig att ge dig ett direkt svar på din fråga, eftersom socialtjänsten arbetar väldigt olika från fall till fall.

Ett generellt svar som jag kan ge dig, baserat på den information jag har fått av dig, är att socialtjänsten alltid arbetar med barnets bästa i fokus – denna princip är ledande för socialtjänsten och ska beaktas i alla beslut som rör barn. Principen uttrycks bland annat i (FN:s barnkonvention, artikel 3), som inte ännu är helt inkorporerad i Svensk rätt, men är på väg att bli det. Barnkonventionen är EU rätt, och EU-rätten får aldrig inskränkas av nationell lagstiftning, varför det kan sägas att Barnkonventionen går i "första hand". Principen om barnets bästa uttrycks även i svensk rätt, bland annat i (6 kap. 2a§ föräldrabalken) och (1 kap. 2§ socialtjänstlagen),

Det som gör att socialtjänstens arbete blir väldigt olika från fall till fall är just för att beaktandet av barnets bästa inte är något generellt utan måste värderas ur ett individuellt perspektiv. Därför är det svårt att bedöma hur de stegvist bedömer ett ärende generellt.

Om man inte är nöjd med socialtjänstens beslut, så går det att överklaga beslutet. Detta överklagande lämnas till socialtjänsten, som i sin tur överlämnar detta till förvaltningsrätten, som därefter kommer bedöma ärendet.

Observera att man måste ha rättshandlingsförmåga för att kunna överklaga ett beslut, alltså man måste vara myndig. Därför kan inte barn som blir tvångsomhändertagna själva överklaga socialtjänstens beslut, utan behöver en ställföreträdare. En ställföreträdare är typiskt sett en förälder eller vårdnadshavare. Om man som förälder blivit av med sitt barn, kan man däremot överklaga eftersom man som förälder typiskt sett är över 18 år och har rättshandlingsförmåga.Lycka till!
Med vänliga hälsningar

Lena Famulak
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1157)
2019-04-24 Underhållsbidrag till sambos barn
2019-04-20 Kan vårdnadshavare flytta barn utan faderns samtycke?
2019-04-15 Får en vårdnadshavare neka sitt barn att besöka den adress där denne är folkbokförd?
2019-04-13 Kan en vårdnadshavare flytta med barnet till annan ort?

Alla besvarade frågor (68195)