hur görs bedömningen för om vårdnaden ska vara gemensam?

2020-04-30 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej min man hade ett snedsteg för ett år sedan som resulterade i att kvinnan blev gravid. Det var dock aldrig klart att det var han som var pappan. Ca 4 månader efter att barnet fötts får han en kallelse att göra faderskapstest. Resultatet blir att barnet är hans. Men mamman har fått ensam vårdnad om barnet utan att min man har skrivit under papper på det. Nu krävs han på underhåll för ett barn han inte känt till. Han vill dessutom ha gemensam vårdnad och ta hand om sitt barn. Har han en chans eller är det meningslöst? Kan tillägga att han har tre barn med mig som då är de här barnets halvsyskon.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga berör gemensam vårdnad och regleras i föräldrabalken, hädanefter FB.

Barnet står från födseln under vårdnaden av båda föräldrarna. Är inte föräldrarna gifta får modern ensam vårdnad (6 kap. 3 § FB) vilket är situationen i det här fallet. Står barnet under vårdnaden av en av föräldrarna och vill den andra föräldern få till en ändring till gemensam vårdnad är det domstolen som beslutar detta (6 kap. 5 § FB). Föräldrarna kan även mellan sig avtala om att vårdnaden ska vara gemensam (6 kap. 6 § FB). Avtalet gäller om det är skriftligt och socialnämnden godkänner det, det får då samma rättsverkan som en dom.

Det är barnets bästa som ska vara avgörande för alla beslut som rör vårdnaden (6 kap. 2 a FB). Det finns inte någon uttalad presumtion för att vårdnaden ska vara gemensam utan en individuell bedömning görs i varje enskilt fall, däremot kan man säga att om barnets tillvaro fungerar på ett rimligt sätt bör utgångspunkten för domstolen vara att vårdnaden ska vara gemensam. Det som talar mot en gemensam vårdnad är grova samarbetsproblem föräldrarna mellan eller att föräldern av någon annan anledning anses olämplig som vårdnadshavare, till exempel för att föräldern har gjort sig skyldig till våld mot den andra föräldern, missbrukar eller försöker sabotera kontakten mellan barnet och den andra föräldern.

Eftersom det görs en individuell bedömning i varje enskilt fall rörande vårdnadsfrågor kan jag inte ge dig ett rakt svar på hur utgången blir om din man ansöker om gemensam vårdnad, däremot vill gärna domstolen ge föräldrarna gemensam vårdnad om det inte finns starka skäl som talar mot det.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria Ruzbarsky
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (826)
2021-04-17 Kan jag kräva ensam vårdnad?
2021-04-15 Vem betalar kostnader för umgänge?
2021-04-11 Kan jag flytta med vår gemensamma son utan att genomgå en rättstvist?
2021-04-06 Kan en stöld innebära förlorad vårdnad om barn?

Alla besvarade frågor (91307)