Hur göra för att gåva inte ska räknas som förskott på arv?

I samband med vår son A:s skilsmässa, hjälpte vi honom att köpa en bostad. Vi äger nu 1/3 av hans bostad. Kan vi SKÄNKA vår tredjedel till son A, utan att son B kan hävda att detta är "förskott på arv", och kräva kompensation för detta när vi dör?

Lawline svarar

Hej! Och tack för att ni vänt dig till Lawline med er fråga!

I ärvdabalken 6:1 framgår att en gåva ses som förskott på arv, om det pga omständigheterna inte kan antas att något annat varit avsett. För att den delen ni vill skänka till er son inte ska anses vara förskott på arv kan ni enligt samma regel föreskriva att det inte ska räknas som förskott på arv. Det finns inget formkrav på hur detta ska förskrivas, men ni bör dokumentera det på ett tillfredsställande sätt, tex genom ett underskrivet intygande, där det framgår att gåvan inte ska ses som förskott på arv.

Hoppas ni fått svar på er fråga!

Sofia HolgerssonRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning