Hur gör vi med lägenheten när jag separerar från min sambo?

Äger en bostadsrätt tillsammans med min sambo (50% var) som vi bor tillsammans med vår son.

Funderar på att separera. Om jag ordnar en andra hands hyres lägenhet till mig själv och hyr ett tag och flyttar från bostadsrätten och låter min sambo bo kvar tills hon ordnat ny lägenhet (dock tidsbegränsat kanske 6 månader max, för jag har inte råd att köpa ny lägenhet tills den är såld). Kan jag då hamna i en situation där hon vägrar flytta och jag inte får sälja den?

Vilka regler gäller i dessa situationer?

Tanken är att barnet kommer bo 50% hos vardera förälder.

Tror hon får svårt att få råd att köpa loss mig, men om hon löser de med hjälp av sin familj, kan jag då kräva att den säljs med budgivning så hon får själv vara med och buda? Jag behöver ju max betalning för den för att ha råd att köpa något nytt.

Om hon inte kan köpa den själv kan jag tvinga till en försäljning tillslut?

Vill inte flytta och riskera att jag sitter med en bostadsrätt jag inte kan sälja eller bo i men äger. Vi har barn tillsammans så vill givetvis inte "kasta" ut henne. Men känns som 6 månader är det jag kan tänka mig vänta.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Eftersom du äger bostadsrätten tillsammans med din sambo regleras vad som gäller er emellan i sambolagen (SamboL). När ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna ingår äktenskap med varandra, ska på begäran av någon av samborna samboegendomen fördelas dem emellan genom bodelning. Begäran om bodelning ska framställas senast ett år efter att samboförhållandet upphörde (8 § SamboL).

Till samboegendom som ska ingå i bodelningen hör sambors gemensamma bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). En bostad ni varit boende i tillsammans under samboförhållandet utgör som utgångspunkt samboegendom. Till sambors gemensamma bostad räknas bland annat bostadsrättslägenhet (5 § första stycket p3 SamboL). Vid bodelningen ska sambornas andelar i samboegendomen beräknas (12 § SamboL). Den sambo som bäst behöver bostaden eller bohaget har rätt att få denna egendom i avräkning på sin lott. Är bostaden belånad är en förutsättning att den sambon löser ut den andra sambon (16 § andra och tredje stycket SamboL). Kan ni inte komma överens måste det således göras en bedömning om vem av er som bäst behöver bostaden. Det finns givetvis en risk att din sambo kan anses bäst behöva bostaden, framförallt om du ordnat annat boende under tiden.

Vid bodelning finns det ingen rätt för dig att begära att bostaden ska säljas på den öppna marknaden för en budgivning. Bostaden ska fördelas er emellan vilket innebär att din sambo kan ha rätt att ta över bostaden om hon kan lösa ut dig ur den (och även det motsatta). När man köper ut en sambo brukar man i regel utgå från (om man inte kommer överens om annat) marknadspriset, med avdrag för den latenta skatteskulden. Avdraget innebär att om din sambo köper ut dig ur bostadsrätten kommer hon att överta ansvaret för att betala eventuell vinstskatt den dag hon säljer. Därför görs det en fiktiv försäljning och man räknar ut vad vinstskatten skulle varit vid en försäljning idag, så kompenserar du henne för det. Givetvis finns det inget som hindrar er från att komma överens om att ingen av er ska bo kvar och att ni säljer bostaden på den öppna marknaden med budgivning, för att ni båda ska få så mycket som möjligt.

Kan ni inte komma överens i bodelningen är det möjligt att begära en bodelningsförrättare (26 § SamboL med hänvisning till 17 kap. 1 § Äktenskapsbalken, ÄktB). Bodelningsförrättaren kan då upprätta en bodelning i princip mot er vilja. Bodelningen kan dock klandras av den av er som eventuellt blir missnöjd (17 kap. 8 § ÄktB). För det fall att bodelningsförrättaren tilldelar er halva bostadsrätten var kommer ni att bli samägare till den enligt samäganderättslagen. Enligt samäganderättslagen kan en delägare i det som är samägt (bostadsrätten i ert fall) begära tvångsförsäljning av det samägda på offentlig auktion. Domstolen utser i sådana fall en god man som ska sköta försäljningen och lägenheten säljs genom budgivning. Det innebär att vem som helst kan lägga bud på lägenheten, och likväl den av er som eventuellt vill bo kvar. Jag vill dock göra dig uppmärksam på att det kommer att bli kostsamt att gå så långt för att få till en budgivning. Till bodelningsförrättare och god man utses ofta en advokat. Vederbörande ska ha lön och betalt för sina kostnader, vilket kommer att innebära att det blir kostsamt för er. Det bästa är helt enkelt om ni kan komma överens; antingen om att sälja bostadsrätten på den öppna marknaden, eller att en av er köper ut den andre.

Det kan ofta vara en god idé att anlita en jurist som företräder en när man är i situationer som din. Det är bra att ha någon som ser objektivt på situationen och inte är färgad av de eventuella känslor och motsättningar som kan finnas vid en separation men ändå ser till ens eget bästa. En av våra jurister på Lawlines juristbyrå hjälper dig gärna vidare om du är intresserad. Juristen kan upprätta ett förslag till bodelning och tillsända din sambo den med förhoppning om att ni kan komma överens i ett tidigt skede. Om du är intresserad av detta är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Du når mig för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning