Hur gör vi med hunden efter separation?

FRÅGA
Hej, Jag och min före detta sambo köpte en hund gemensamt för några år sedan. Vi bodde ihop fram tills förra året och hunden har sedan dess bott hos mig mer eller mindre heltid. Hunden har varit iväg hos min före detta sambo ca 1-2 gånger i månaden och då oftast väldigt korta perioder. Nu har jag kommit till den punkten där jag känner att hunden mår bäst av att ha ett fast och stabilt hem med fasta rutiner, dvs att jag har hunden på heltid utan några möjligheter för min före detta att ha honom alls. Jag tänker att detta inte bör vara några problem då köpeskontrakt för hunden står på mitt namn, jag står registrerad som ensam ägare hos Jordbruksverket, har haft honom typ på heltid sedan separation, är den som tar hand om klippning, veterinär, medicinering, bad, pälsvård, tandborstning, kloklippning m.m. Vi har delat på kostnaderna kring allt detta och han har varje månad skickat över halva beloppet. Det och att han betalat hälften för hunden i samband med köp är det som talar för hans fördel. Nu när vi påbörjat denna dialog så anser han att jag inte har rätt att ta hunden för mig själv samt att han tänker dra mig inför rätta. Min fråga är nu följande: Vad kan utfallet av detta rent krasst bli med tanke på ovan listade omständigheter? Har han någon chans att genom stöd från domstol tvinga mig att dela på vårdnaden om honom? Finns det risk för andra negativa konsekvenser för mig om han tar detta vidare rättsligt? Bör tilläggas att jag inte har några problem att köpa ut honom
SVAR

Hej och tack för att du vänder till dig Lawline med din fråga!

Vad gäller enligt sambolagen?
En hund utgör inte samboegendom eftersom att egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål inte hör till sambors gemensamma bohag (7 § sambolagen). Varken du eller din före detta sambo har alltså någon rätt till hunden enligt sambolagen.

Vad får det för konsekvenser att man är samägare?
Eftersom att ni båda köpte hunden gemensamt och ni har bidragit ekonomiskt så är ni samägare till er hund och samäganderättslagen blir därmed tillämplig. Enligt 2 § samäganderättslagen ska alla beslut rörande egendomen fattas gemensamt av ägarna, detta innebär att ingen av er har rätt att ensamt bestämma över hunden. Om ni inte kan nå en samförståndslösning om var hunden ska bo, vem som ska äga hunden eller om andra frågor rörande hunden så kan en god man utses av rätten, den goda mannen kan då förvalta egendomen åt er (3 § samäganderättslagen).

Brottsligt att kvarhålla hunden utan den andra delägarens samtycke
När två personer är samägare till en egendom har inte någon av dem rätt att behålla egendomen utan den andras samtycke, detta utgör nämligen ett brott som heter egenmäktigt förfarande och regleras i 8 kap. 8 § brottsbalken.

Sammanfattning
Du har inte någon rätt att bestämma att er hund bara ska bo hos dig eller att begära att du ska köpa ut honom eftersom att ni är samägare. Det innebär att ni gemensamt måste fatta beslut om hunden. Om du hindrar din före detta sambo från att ha hunden kan du göra dig skyldig till egenmäktigt förfarande. Om ni inte kan komma överens i olika frågor så kan ni begära att en god man ska utses av rätten som kan förvalta egendomen åt er.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline!

Moa Lundqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3015)
2021-10-16 Kan sambo kräva halva bostaden efter bara kort sammanboende?
2021-10-13 Samboavtal och hyra
2021-10-12 Gemensam egendom i samboförhållande, dold samäganderätt
2021-10-11 Har min ex-sambo rätt att bo i min lägenhet, eller rätt till hälften vi en försäljning?

Alla besvarade frågor (96379)