Hur gör vi med fastighet/bostadsrätt när samboförhållandet upphör?

FRÅGA
Hejsan! Jag och min fd sambo äger en lägenhet ihop i en mindre förening. För ca 9 månader separerade vi och han flyttade ut. Vi har delat på lånet och jag har tagit hela hyran då jag bott där. Anledningen att vi inte sålt lägenheten är att den saknar bygglov och kan inte säljas föränn vi har fått beslut om bygglovet. Beroende på beslutet kan lägenheten säljas antingen som en lägenhet eller som en del av en villa med 2 andra lägenheter. Det kan i så fall betyda en förlust då lägenheterna sålts för mer än vad huset som en enhet är värt. När beslutet kommer kan ta flera månader eller år då det kan innebära en stor rättsprocess. Nu har jag flyttat ut och han har tagit över lägenheten då jag fått temporärt boende pga jobb. Han har flyttat in och betalar nu hela hyran och jag halva lånet. En vecka efter hans inflytt berättar han att han skaffat en partner och att hon ska flytta in och därför kan de betala för hyran och min lånedel med. Med tanke på att jag äger hälften av lägenheten så vill inte jag hamna i någon form av tvist pga detta. Hur ska jag rättsligt göra detta på rätt sätt? Om det inte hade varit något fel på lägenheten så hade jag sagt att hon fick ta över mitt lån och skuldebrev till honom (för insatsen) men med tanke på situationen så kan jag ju inte det. Ska jag skriva någon form av kontrakt med tanke på att det nu är en tredje part involverad som ska betala min del av lånet/hyran samt bo i mitt hem? Hur funkar sambolagen här?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

När ett samboförhållande upphör av annan anledning än att samborna ingår äktenskap med varandra ska samboegendomen fördelas samborna emellan, om någon av dem begär det (8 § sambolagen). Till samboegendom hör sambornas gemensamma bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). I samboegendomen ingår inte egendom som en sambo fått i gåva av någon annan än den andra sambon, alt. arv eller testamente, med villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda (4 § sambolagen). Med sambors gemensamma bohag avses möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. Till gemensamt bohag räknas inte sådant bohag som används uteslutande för den ena sambons bruk (6 § sambolagen). Till sambors gemensamma bostad och bohag räknas inte egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål (7 § sambolagen). Till sambors gemensamma bostad räknas såväl fast egendom som bostadsrätt och hyresrätt (5 § sambolagen). Begäran om bodelning måste ske inom ett år efter att samboförhållandet upphörde (8 § andra stycket sambolagen).

Min rekommendation i ert fall är att du begär en bodelning då det ännu ej gått ett år. En bodelning måste inte innebära att ena sambon övertar bostaden genom att köpa ut den andra sambon. Bodelningen kan även innebära att ni behåller halva fastigheten/bostadsrätten med hälften var, innebärande ett samägande (jfr 19 § första stycket sambolagen). Ett samägande innebär att lagen om samäganderätt gäller er emellan. Om inte annat avtalas gäller enligt lagen om samäganderätt att samtliga delägare måste vara överens om allt som ska göras med det samägda och även om försäljning av det. Delägarna ska även betala utifrån sin andel i det samägda, innebärande att om ni äger hälften var ska ni betala hälften av kostnaderna. I ett samägandeavtal går att avtala om annan fördelning. I förhållande till banken är du och din f.d. sambo solidariskt ansvariga, detsamma gäller avseende hyran. Min rekommendation är dock att du och din f.d. sambo skriver ett inbördes avtal om vad som gäller er emellan. Bostaden ingår däremot inte i ev. uppdelning om din f.d. sambo och den han nu ska sammanbo med separerar, eftersom bostaden inte är förvärvad för gemensam användning.

En av våra jurister går gärna igenom hur ert ägande ser ut och hjälper er såväl med upprättande av bodelning som samägandeavtal m.m. som kan vara aktuellt. Om så är intressant är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2783)
2020-11-30 Kan man bli ansvarig för sin sambos skuld?
2020-11-28 Vad anses som samboegendom?
2020-11-26 Har efterlevande sambo rätt till arv?
2020-11-25 Kan sambo få täckning för enskilda skulder från samboegendom?

Alla besvarade frågor (86821)