Hur gör vi för att skifta en fastighetsandel?

2021-05-31 i Arvsskifte
FRÅGA
Hej!Vi är två syskon.När vår pappa dog gjordes arvskifte på alla tillgångar m.m mellan oss.Pappas del (1/4) av en skogsfastighet blev kvar i dödsboet med oss två som dödsbodelägare.Hur gör vi nu för att skifta den?Ska detta göras hos skattemyndigheten eller räcker det att skicka till lantmäteriet för att ändra lagfarten?
SVAR

Hej!

Tack för att ni har vänt er till Lawline med er fråga.

Mina utgångspunkter

Jag kommer att hänvisa till ärvdabalken (ÄB) och jordabalken (JB) i mitt svar till er.

Ni behöver bara kontakta Lantmäteriet

Det korta svaret på er fråga är att ni inte behöver kontakta någon annan myndighet än Lantmäteriet. Jag kommer nu att utveckla detta.

Partiellt arvskifte och slutligt arvskifte

När ni skiftade er pappas övriga tillgångar gjorde ni ett så kallat partiellt arvskifte, eftersom ni lät fastighetsandelen finnas kvar i dödsboet. Genom att även skifta fastighetsandelen kommer ni nu att göra ett slutligt arvskifte, förutsatt att det inte finns kvar ytterligare egendom i dödsboet. Därmed kommer också dödsboet efter er pappa att upplösas.

Det kan vara bra att känna till att det finns ett tidsmässigt krav om den aktuella skogsfastigheten är taxerad som lantbruksenhet. Då behöver ni skifta fastighetsandelen inom fyra år från utgången av det år då er pappa dog (18 kap. 7 § första stycket ÄB).

Upprätta en arvskifteshandling och ansök sedan om lagfart inom tre månader

För att skifta fastighetsandelen behöver ni upprätta en skriftlig arvskifteshandling som ni båda två skriver under (23 kap. 4 § ÄB). I handlingen bör det framgå hur stor del av fastighetsandelen som var och en av er ärver. Arvskifteshandlingen behöver inte registreras hos någon myndighet.

Efter detta använder ni arvskifteshandlingen för att ansöka om lagfart hos Lantmäteriet, vilket ni ska göra inom tre månader från att ni upprättade handlingen (20 kap. 1 § första stycket och 20 kap. 2 § första stycket JB). Ansökan ska också innehålla en bestyrkt kopia av bouppteckningen efter er pappa, som behöver vara registrerad hos Skatteverket.

Eventuellt vill Lantmäteriet även ta del av arvskifteshandlingen från det partiella arvskiftet av er pappas övriga tillgångar. Det kan vara bra att ni kontaktar myndigheten och frågar vad som gäller kring detta för säkerhets skull.

Sammanfattning

För att skifta fastighetsandelen behöver ni upprätta en arvskifteshandling. Därmed gör ni ett slutligt arvskifte som upplöser er pappas dödsbo. Inom tre månader behöver ni sedan ansöka om lagfart hos Lantmäteriet, vilket ni gör med hjälp av bland annat arvskifteshandlingen. Ni behöver inte kontakta någon annan myndighet för att kunna genomföra skiftet.

På Lantmäteriets hemsida hittar ni instruktioner för hur man ansöker om lagfart efter ett arv.

Jag hoppas att ni har fått svar på er fråga! Om någon av er har fler funderingar så får ni gärna skicka in en ny fråga till oss.

Lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Johanna Persson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (681)
2021-12-08 Är vi betalningsskyldiga för en sanering som skett långt efter ett arvskifte?
2021-12-04 Ska särkullbarnet ha 50% av kvarlåtenskapen och andra barn dela på resterande 50%?
2021-11-30 Hur fördelas bröstarvingars arv?
2021-11-30 Arv efter förälder och styvförälder

Alla besvarade frågor (97717)