Hur gör vi för att huset ska tillfalla den efterlevande sambon?

Jag och min sambo vill köpa hus tillsammans, han i sin tur har två barn sedan ett tidigare förhållande. Vi är inte gifta och det känns väldigt osäkert för mig om det värsta skulle hända att han blir sjuk eller råkar ut för en olycka och förorsakas livet. Vad kan man som ogifta skriva för typ av testamente/försäkring för att huset ska gå till mig i första hand? Tack på förhand,


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler vid samboskap finns i Sambolagen (SamboL) och regler om testamente finns i Ärvdabalken (ÄB)

Utgångspunkter enligt sambolagen

Eftersom ni är sambos finns det inga regler som ger er rätt att ärva varandra och precis som du säger kan det därför vara en bra ide att tänka på alternativ som kan utgöra säkerhet för dig i framtiden.
Utgångspunkten för sambos är att om ett samboförhållande upphör på grund av separation eller dödsfall kan en bodelning begäras (8 § SamboL) Vid en bodelning ingår så kallad samboegendom, vilket är gemensam bostad och bohag (3 § SamboL) Om ni köper ett hus tillsammans för att använda det som ert gemensamma hem kommer det att räknas som samboegendom och ska då vara med i en eventuell bodelning och delas lika mellan er (5 § SamboL). Vid dödsfall har dock endast den efterlevande sambon rätt att begära bodelning. Om du inte begär bodelning tillfaller det som du äger dig och det som din sambo äger tillfaller hans arvingar. Om du däremot begär bodelning kommer hälften av huset tillfalla dig och andra hälften din sambos arvingar.
Sambolagen ger dig därför inte mycket säkerhet och ni bör förslagsvis upprätta ett testamente.

Upprätta ett testamente
Ni bör överväga att upprätta ett testamente (9 kap. 1 § ÄB). Ni kan skriva ett testamente som säger att endast huset tillfaller dig om han avlider eller så kan ni upprätta ett inbördes testamente där den efterlevande sambon ärver all egendom med antingen full förfoganderätt eller med full äganderätt. Om du ärver egendom efter din sambo med fri förfoganderätt innebär det att du kan göra i princip vad du vill med den så länge du lever men du kan inte testamentera vidare egendomen. Full äganderätt innebär istället att du kan använda den som du vill och även testamentera bort den.
Ett testamente ska göras skriftligen med två vittnen och undertecknas (10 kap. 1 § ÄB)
Ni kan boka ett möte hos oss på Lawline om ni vill ha hjälp att upprätta ett testamente, det gör ni här

När det kommer till försäkring så kan det vara värt att se över dessa då sambos kan stå som förmånstagare på vissa försäkringar och då utbetalas alltså försäkringsbeloppet till sambon. Det säkrar inte just att huset tillfaller dig men kan ekonomiskt vara till hjälp om olyckan skulle vara framme.

Sammanfattningsvis är alltså ett testamente att rekommendera för att huset smidigast ska tillfalla dig ifall din sambo skulle avlida.

Jag hoppas att du har fått hjälp med din fråga och lycka till!

Vänliga hälsningar,

Lisette Andersson OlssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Sambo? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”