Hur gör vi det rättvist vid förskott på arv?

2020-01-15 i Förskott på arv
FRÅGA
HejVår mamma vill överlåta sin sommarstuga till oss 3 barn. Nu är vi 3 också överens om att jag själv tar över stugan. Då ser jag 2 alternativ:1) Hon ger oss 3 stugan (värde x kr). Jag löser ut mina syskon med 1/3x kr var. De får då betala skatt utan att egentligen någonsin ägt stugan, jag köper ut dem direkt. När jag i framtiden säljer kommer jag att få betala skatt på hela stugan antar jag, eller kan man då räkna av köpevärdet till x kr eller 2/3xkr?2) Hon ger enbart mig stugan som förskott på arv. Vid senare arvsskifte räknas den summan av på min del och mina syskon får mer (från försäljning av hus).För mig verkar ju 1) kunna liknas vid dubbelbeskattning, beroende på värdet man får räkna av vid framtida försäljning. Mina syskon får ju betala skatt på något de aldrig nyttjat som ägare, eller? Vad innebär 2), räknas x kr av för mig vid arvsskiftet rakt av som pengar och man tar ingen hänsyn till eventuell vinskatt som mina syskon hade fått betala enligt 1)? Eller hur kommer den fördelningen att se ut. Jag har lästa massa på nätet, men känner att detta är väldigt krånglig att förstå och göra det som är bäst. Det är inte så att vi vill komma undan skatten, men om ett sätt ger någon form av dubbelbeskattning så vill vi naturligtvis undvika det. Jag vill också att mina syskon skall känna sig trygga med att vi gör på bästa sätt för dem.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Precis som du själv redogör för i din fråga kan gåvor i många fall utgöra förskott på arv. Allt en arvlåtare under sin livstid skänker till sitt barn finns det en presumtion att utgör förskott på arv. Presumtionen kan dock brytas om det i samband med gåvan föreskrivs att den inte ska utgöra förskott på arv. I förskott på arv ska det inte tas hänsyn till de kostnader en förälder lagt ner på sitt barns uppehälle och utbildning (6 kap. 1-2 § Ärvdabalken, ÄB).

Om din mamma, enligt det du benämner som alternativ 2, skänker stugan till enbart dig utan föreskrift om att det inte ska utgöra ett förskott, kommer det att tas hänsyn till gåvan när arvet efter henne sen ska fördelas. När din mamma går bort, och om det inte finns ett testamente som stadgar annat, ska kvarlåtenskapen efter henne fördelas i första hand till hennes barn, dvs ni tre. Ni delar på arvet henne med lika stor del. I ditt fall kommer det dock att innebära att en avräkning sker utifrån den gåva som givits som förskott på arv. Avräkningen sker efter egendomens värde när du fick (dvs. det den är värd i nuläget, inte vad den är värd den dagen din mamma går bort). För att räkna ut arvslotterna finns det två olika formler. Huruvida vilken som aktualiseras är beroende på hur stort förskottet är visavi hur stor behållning som finns i boet.

Formeln för de enklare fallen innebär att man adderar bobehållningen med förskottet. Summan divideras sedan med antalet grenar (antalet arvsberättigade barn). För att exemplifiera det:

Exempel: Antag att det när din mamma går bort finns tillgångar om 800.000 kronor i boet. Fastigheten du erhållit var när den skänktes värd 100.000 kronor. Beräkningen blir då (800.000+100.000)/3 = 300.000 kronor i arvslott. Din arvslott ska minskas med de 100.000 kronor du fått i förskott. Det innebär att du får 200.000 kronor i arv efter din mamma medan dina syskon erhåller 300.000 kronor var. Skulle det vara mer komplicerat (om t.ex. det du erhållit i gåva var värt mer än vad din arvslott skulle bli) kan det innebära att du inte får något i arv medan dina syskon får dela på återstoden. Däremot blir du inte återbäringsskyldig för det dina syskon får för lite.

Som svar på din fråga innebär det att det du fått i förskott räknas av enligt värdet när gåvan mottogs. Det tas ingen hänsyn till eventuell skatt som skulle betalts om ni hade fått fastigheten gemensamt. Det kan vara såväl fördelaktigt som till din nackdel, i princip beroende på hur fastighetsmarknaden utvecklas. Har fastigheten gått upp i värde är det till din fördel, har den gått ner i värde talar det till din nackdel.

Om din mamma skulle skänka stugan till er tre och du löser ut dina syskon direkt ska de, precis som du redogör för, betala skatt på den vinst de gör. Kapitalvinsten är skillnaden mellan ersättningen för fastigheten minus omkostnadsbeloppet. Eftersom ni erhållit fastigheten i gåva träder ni i er mammas skattemässiga situation. Omkostnadsbeloppet blir således vad din mamma en gång betalde för fastigheten. När du sedermera säljer fastigheten ska tidigare s.k. delavyttringar beaktas. Har delavyttringen under innehavstiden föranlett kapitalvinstberäkning bör de belopp som legat till grund för vinstberäkningen vid delavyttringen tillämpas också vid slutförsäljningen. Det ska nämnas att skatterätten är komplex. Och det är svårt att med säkerhet redogöra för hur omkostnadsbeloppet kommer att beräknas för dig den dagen du säljer fastigheten. Jag skulle dock inte beteckna det som dubbelbeskattning; dina syskon har måhända inte nyttjat fastigheten de har dock (om så för kort tid) innehaft ett ägande för vilket det ska beskattas när det avyttras.

Min rekommendation är att din mamma skänker fastigheten till dig och att den avräknas som förskott på arv den dag hon går bort om ni alla är överens om det. Gåvor är skattefria innebärande att varken du eller din mamma blir skattskyldiga nu. Du blir skattskyldig först den dag du säljer. Fastighetsmarknaden är i regel gynnsam vilket torde innebära att den inte kommer att tappa i värde. Det dina syskon ärver (och för den delen även du) beskattas inte heller, då arv är skattefria. Dock är principen densamma i det fallet; ärver de t.ex. en fastighet är arvet skattefritt, men säljs fastigheten ska kapitalvinsten beskattas.

Våra jurister på Lawline juristbyrå har god erfarenhet av överlåtelser och arv. Om ni önskar hjälp med att upprätta gåvobrev eller om din mamma vill reglera sin kvarlåtenskap vid sin bortgång genom ett testamente kan vi vara behjälpliga även med det. Om du är intresserad av detta är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för ett kostnadsförslag och vidare kontakt med en av våra jurister. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1124)
2020-08-11 Förskott på arv
2020-08-03 Kan jag få ut mitt arv i förskott?
2020-08-01 Vad gäller vid förskott på arv? Kan mina släktingar kräva pengar för en gåva jag mottagit?
2020-07-31 Förskott på arv och vilket värde på gåvan ska användas?

Alla besvarade frågor (82777)