Hur gör socialtjänsten när de omhändertar ett barn när föräldrarna vägrar lämna ifrån barnet?

2020-10-30 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
En bekant till mig har blivit inblandad me socialnämnden pga att hennes 13-åriga dotter har kommit berusad till skolan flera gånger och även haft blåmärken på kroppen. Kommunens soc menar att dotterns vårdbehov inte kan tillgodoses hemma. Pappan (som jag tror är den som misshandlat dottern) vägrar och säger att de inte får ta hans dotter ifrån honom. Vad kommer att Soc göra nu?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om socialtjänsten anser att det finns en påtaglig risk för att barnets utveckling eller hälsa skadas till följd av brister i omsorgen hemma, finns det en möjlighet för dem att gå till förvaltningsrätten och begära att hon ska omhändertas (2 § och 4 § LVU). Med det menas att barnet tas ifrån sin hemmiljö (10 § LVU).

Vägrar pappan att lämna över dottern till socialtjänsten, har socialen en möjlighet till att begära stöd av polisen för att kunna verkställa omhändertagandet (43 § punkt 2 LVU). Socialtjänsten kan därför ha rätt att ta hans dotter ifrån honom, och med tvång med hjälp av polisen om det så krävs.

Vänligen,

Pegah Fazli
Fick du svar på din fråga?