Hur gör man undantag från reglerna om samboegendom?

FRÅGA
Hej. Jag skall ingå i ett samboförhållande: 1) Skall vi registrera oss, i så fall vart? 2) Idag äger jag en villa samt olika företag inom och utanför Sverige. Hur skall vi gå till väga om dessa egendomar skall inte ingå i ”våran gemensamma tillgång” som i framtiden skall inte ingå i bodelningen? Med vänlig hälsning
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Regler om samboförhållanden finns framför allt i sambolagen och jag kommer därför att besvara dina frågor med utgångspunkt i sambolagens bestämmelser.

Ni behöver inte registrera er
Svaret på din första fråga är ett enkelt nej. Det är inte nödvändigt för sambor att registrera sig på något vis. Ett samboförhållande uppstår genom att två personer som lever i ett parförhållande bor stadigvarande tillsammans och delar ett gemensamt hushåll (1 § sambolagen).

Dina företag kan inte bli samboegendom
Din andra fråga handlar om hur ni kan undvika att din villa och dina företag blir samboegendom. För att besvara frågan vill jag först och främst förklara hur någonting kan bli samboegendom enligt sambolagens bestämmelser. Vilken egendom som helst kan nämligen inte bli samboegendom, utan endast sambornas gemensamma bostad och bohag (3 § sambolagen). Sambornas gemensamma bostad är helt enkelt den bostad där samborna bor tillsammans. Begreppet "gemensamt bohag" syftar till möbler, hushållsapparater och liknande saker som är avsedda för det gemensamma hemmet och som inte används uteslutande för den ena sambons bruk (6 § sambolagen). Dina företag kan alltså inte bli samboegendom enligt sambolagens bestämmelser eftersom de varken är bostäder eller bohag i sambolagens mening.

Din villa blir (troligtvis) inte samboegendom
För att sambornas gemensamma bostad eller bohag ska bli samboegendom krävs dessutom att man har förvärvat egendomen för gemensamt bruk (3 § sambolagen). Avsikten med förvärvet ska alltså ha varit att egendomen ska användas gemensamt. Jag tolkar din fråga som att du ägde din villa redan innan ni bestämde er för att flytta ihop. I så fall blir inte heller villan samboegendom eftersom du inte förvärvade den för ert gemensamma bruk. Om du däremot skulle köpa en ny bostad, med avsikt att ni skulle flytta in där, så skulle den nya bostaden bli samboegendom.

Ni kan avtala om att undanta egendom från en eventuell bodelning
Att en viss egendom är samboegendom betyder inte att samborna äger den gemensamt, utan endast att den ska ingå i en eventuell bodelning om samboförhållandet tar slut. Samborna får dock avtala om att ingen bodelning ska ske, alternativt att en viss egendom inte ska ingå i bodelningen. Ett sådant samboavtal ska vara skriftligt och undertecknat av båda samborna (9 § sambolagen). Om din villa trots allt skulle vara samboegendom kan ni alltså skriva ett avtal för att undanta den från en eventuell bodelning i framtiden. Jag rekommenderar att ni skriver ett avtal om du vill vara helt säker på att villan inte ska ingå i någon bodelning. Det är bättre att skriva ett avtal för mycket än ett avtal för lite.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Jonatan Sundqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3061)
2022-01-17 Hur ska vi dela våra tillgångar om vi har avtalat bort sambolagen?
2022-01-17 Samboavtal formkrav
2022-01-14 Får min dotters sambo rätt till lägenheten jag köpt med henne?
2022-01-14 Vem får bilen? – Sambolagen

Alla besvarade frågor (98494)