Hur gör man så att egendom blir enskild?

2019-08-29 i Enskild egendom
FRÅGA
Hej!Vi är gifta men har inga gemensamma barn. Min fru har 2 barn och jag 3 barn sedan tidigare. Vi har ingenting skrivit. Om min fru skulle gå bort har då hennes barn rätt till mina sparpengar? Vi har inga gemensamma konton. Vi äger ett hus tillsammans där vi äger 50% var. Vad behöver vi skriva med tanke på att vi inte har gemensamma barn.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga aktualiserar reglerna i ärvdabalken (ÄB).

Bakgrund

Om arvlåtaren är gift ska kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken. Efterlämnar arvlåtaren någon bröstarvinge som inte är den efterlevande makens bröstarvinge, gäller dock att makens rätt till kvarlåtenskapen omfattar en sådan arvinges arvslott endast om arvingen avstått från sin rätt (3 kap 1 § ÄB). Detta innebär att bröstarvingar som är barn till den avlidne maken men inte till den efterlevande maken (särkullbarn) har rätt till sitt arv framför den efterlevande maken. Genom ett arvsavstående enligt 3 kap 9 § ärvdabalken kan dock särkullbarn avstå från att omedelbart få ut sitt arv. Särkullbarnet får då efterarvsrätt efter den först avlidna maken vid den sist avlidne makens död.

När ett äktenskap upplöses, till exempel genom ena makens dödsfall, kan en bodelning göras. I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap 1 § äktenskapsbalken, ÄktB). Makars egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild (7 kap 1 § ÄktB). Om ni inte skrivit annat i ett äktenskapsförord är dina sparpengar antagligen giftorättsgods, vilket innebär att hälften kan tillfalla din frus dödsbo, och på så sätt komma din frus barn tillhanda i arv. I 7 kap 2 § äktenskapsbalken anges de sätt som kan göra en makes egendom enskild. Genom att exempelvis skriva i ett äktenskapsförord att dina sparpengar ska vara enskild egendom kan du försäkra att de undantas en eventuell bodelning (och därmed att de eventuellt tillfaller din frus barn i arv efter henne).

I ditt fall

Du kan i ett äktenskapsförord skriva att dina sparpengar ska vara enskild egendom och på så sätt undanta dem från en eventuell bodelning om din fru skulle gå bort. När det gäller huset är det giftorättsgods om inget annat skrivits och det skulle därför vid en eventuell bodelning "delas lika" mellan er.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Michaela Iosifidou
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
A4Hallå Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com
2019-08-30 19:13
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Enskild egendom (340)
2019-09-11 Enskild egendom vid arv
2019-09-08 Ärver barn enskild egendom?
2019-08-30 Enskild egendom genom testamente
2019-08-29 Hur gör man så att egendom blir enskild?

Alla besvarade frågor (72915)