Hur gör man om man inte är överens vid bodelning?

2017-06-27 i Arvsskifte
FRÅGA
Harbegärt och fått bodelning från min avlidna sambo, gällande bostadsrätt. Hon hade 3 egna barn, vi har ett gemensamt. Vi ägde bostadsrätten 50/50. Nu är vi inte överens om beloppet som jag skall lösa ut barnen med. Hur går vi tillväga? Skiftesman?Tacksam för svar.
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett dödsbo förvaltas gemensamt av dödsbodelägarna. Delägarna måste vara eniga om det som sker med dödsboet. Om delägarna inte är eniga kan de istället ansöka om en boutredningsman enligt 19 kap. ärvdabalken, som utses av domstol. Det räcker att en av delägarna ansöker om boutredningsman, denne behöver alltså inte ha de andra delägarnas tillåtelse till detta.

Boutredningsmannens uppgifter är att sköta om förvaltningen av dödsboet och denne får ensam besluta i samtliga åtgärder som rör förvaltning av egendomen. I viktiga angelägenheter ska boutredningsmannen inhämta åsikter från delägarna, men beslutar sedan själv i frågan. En boutredningsman har rätt till arvode och ersättning för kostnader.

I ditt fall låter det som en bra idé att ansöka om en boutredningsman, om ni inte kan komma överens om en summa. Om du själv ansöker om boutredningsman finns det en risk att det är du själv som behöver stå för ersättningen till boutredningsmannen, om tillgångarna i dödsboet inte skulle räcka till detta. Om du och barnen istället ansöker tillsammans blir ni solidariskt ansvariga för att boutredningsmannen får sitt arvode, ni blir alltså lika mycket ansvariga för att betala kostnaden. I första hand ska dock ersättningen tas ur dödsboet.

Hoppas du fått svar på din fråga!
Vänligen,

Emma Fagerberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (686)
2021-12-29 Vad sker ifall arvtagare går bort innan arvskifte är klart?
2021-12-26 Ägarövergång av fastighet genom arv
2021-12-15 Fördelning av arv
2021-12-11 Hur går man till väga om man som dödsbodelägare ej vill sköta utredningen av boet?

Alla besvarade frågor (98495)