Hur gör man om man inte är överens vid bodelning?

Harbegärt och fått bodelning från min avlidna sambo, gällande bostadsrätt. Hon hade 3 egna barn, vi har ett gemensamt. Vi ägde bostadsrätten 50/50. Nu är vi inte överens om beloppet som jag skall lösa ut barnen med. Hur går vi tillväga? Skiftesman?

Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett dödsbo förvaltas gemensamt av dödsbodelägarna. Delägarna måste vara eniga om det som sker med dödsboet. Om delägarna inte är eniga kan de istället ansöka om en boutredningsman enligt 19 kap. ärvdabalken, som utses av domstol. Det räcker att en av delägarna ansöker om boutredningsman, denne behöver alltså inte ha de andra delägarnas tillåtelse till detta.

Boutredningsmannens uppgifter är att sköta om förvaltningen av dödsboet och denne får ensam besluta i samtliga åtgärder som rör förvaltning av egendomen. I viktiga angelägenheter ska boutredningsmannen inhämta åsikter från delägarna, men beslutar sedan själv i frågan. En boutredningsman har rätt till arvode och ersättning för kostnader.

I ditt fall låter det som en bra idé att ansöka om en boutredningsman, om ni inte kan komma överens om en summa. Om du själv ansöker om boutredningsman finns det en risk att det är du själv som behöver stå för ersättningen till boutredningsmannen, om tillgångarna i dödsboet inte skulle räcka till detta. Om du och barnen istället ansöker tillsammans blir ni solidariskt ansvariga för att boutredningsmannen får sitt arvode, ni blir alltså lika mycket ansvariga för att betala kostnaden. I första hand ska dock ersättningen tas ur dödsboet.

Hoppas du fått svar på din fråga!
Vänligen,

Emma FagerbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000