Hur gör man om man ej har någon bostad?

2021-07-01 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hur gör man om man ej har någon bostad
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om du inte har någon bostad och därmed saknar någonstans att bo kan du vända dig till Socialtjänsten i den kommun du befinner dig i. De kan hjälpa dig hur du ska gå tillväga för att hitta en bostad, och de kan även hjälpa till med att hitta akuta boendelösningar på exempelvis härbärgen där man kan bo under en kortare period. Socialtjänsten har i allmänhet inte ansvar att tillhandahålla bostäder till bostadslösa, men ska hjälpa till och vara ett praktiskt stöd. Man kan även vara berättigad försörjningsstöd om man inte själv kan tillgodose sina behov och på så sätt få förutsättningar att ordna en bostadslösning (4 kap. 1 § SoL).

Kontaktuppgifter till socialtjänsten i din aktuella kommun hittar du enklast genom att googla socialtjänsten + kommunen.

Jag hoppas du fick svar på din fråga och att din situation kommer att lösa sig. Om jag tolkat din fråga fel, exempelvis om du åsyftade hur man folkbokför sig när man inte har någon bostad, är du välkommen att skriva en fråga till.

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (685)
2021-10-15 Utgör min alzheimer tillräckliga skäl för en körkortsåterkallelse?
2021-10-10 Vart ska avvikande meningar enligt 30 § andra stycket förvaltningslagen antecknas?
2021-10-03 När börjar ett kommunalt beslut gälla/verkställas?
2021-09-29 Fråga om orosanmälan vid dopingbrott

Alla besvarade frågor (96471)