Hur gör man när man ska överlåta en fastighet?

FRÅGA
Min bror o jag har ärvt en sommarstuga efter våra föräldrars bortgång. Bodelning är gjord och vi står båda på lagfarten. Nu ska ett av mina barn o jag lösa ut min bror. Värdering är gjord och vi är överens om priset. Hur hör vi nu? Ska min bror upprätta ett köpekontrakt? Jag vill att det ska framgå att min son blir delägare, hans del blir ca 25% av det totala värdet. Jag tänker att vi båda ska stå på lagfarten o att uppgiften till det kommer från detta köpekontrakt, eller hur gör man?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om hur man gör när man överlåter en fastighet finns i jordabalken (JB).

Krav vid överlåtelse av fastighet

Det finns vissa krav som ställs upp i lag om hur köp av en fastighet går till (JB 4:1). Kraven är som följer.

- Det ska upprättas ett skriftligt avtal.

- Avtalet ska skrivas under av säljaren/säljarna och köparen/köparna.

- Avtalet ska innehålla information om köpeskillingen.

- Avtalet ska tydligt ge uttryck för att säljaren överlåter egendomen till köparen.

Förutom de här kravet är det viktigt att få med alla andra villkor som eventuellt ställs upp. Det kan ha att göra med fastighetens skick, datum för tillträde eller liknande. Om en fastighet ska överlåtas till flera delägare för det göras tydligt och delägarnas andelsstorlekar bör också finnas med. För att undvika framtida problem är det bra om säljare och köpare får egna kopior av avtalet.

Söka lagfart

Lagfart söker du för att registreras som ägare av fastigheten och det ska göras inom tre månader efter att köpeavtalet upprättats. Det ställs dessutom upp två villkor till för att ansökan om lagfart ska godkännas.

- Fastighetens fullständiga fastighetsbeteckning ska finnas med.

- Säljarens namnteckning ska bevittnas av två personer.

När du söker om lagfart ska du fylla i en blankett som finns på Lantmäteriets hemsida. Du ska dessutom bifoga köpeavtalet i original till din ansökan. Det är avtalet som ligger till grund för lagfarten och finns flera delägare till en fastighet kommer alla registreras.

Adressen som ansökan ska skickas till och fler detaljer kring lagfartstansökan kan du hitta på Lantmäteriets hemsida. Vill man ha ett mer detaljerat avtal med mycket detaljerade villkor och är osäker på hur det bäst bör formuleras kan det vara bra skaffa juridisk hjälp. Du kan t. ex. få ännu mer ingående hjälp via Lawlines expressfrågor.

Jag hoppas att detta svar har varit till din hjälp.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?