Hur gör man när det är för sent att upprätta en fullmakt men ens nära anhörig behöver hjälp med sina ekonomiska och juridiska intressen?

FRÅGA
Min mor är gammal (91), sjuklig och dement och har nyligen flyttat in på ett äldreboende. Jag och mina två syskon har tyvärr inte någon fullmakt att sköta hennes ärenden annat än att jag har fullmakt hos banken med konton och räkningar. Jag läser om skillnaderna mellan en framtidsfullmakt och en generalfullmakt och kan konstatera att som läget är nu, så kan vi inte teckna någon av dem för att kunna företräda vår mor. En generalfullmakt upphör ju när personen själv mister förmågan att hantera sina angelägenheter vilket hon redan har gjort och en framtidsfullmakt måste ju skrivas innan personen mister denna förmåga. Nu är vi mitt emellan, dvs hon kan inte i dagsläget sköta sina ekonomiska eller juridiska intressen och vi barn behöver kunna t ex hjälpa henne att sälja bostadsrätten, ansöka om bostadstillägg, deklarera samt på annat sätt företräda henne i kontakter med äldreboende, myndigheter etc. Hur ska vi göra?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag vill börja med att säga att du inte ska oroa dig, självklart ska din mamma få hjälp med detta! Det finns regler som hjälper vid dessa situationer i Föräldrabalken (FB).

Som nära anhörig har ni alltid rätt att hjälpa er mamma med de vardagliga sakerna (inte större transaktioner eller så) utan fullmakt (FB 17 kap. 1-2 §):

För detta krävs alltså inte en fullmakt. Så det borde inte vara ett problem att t.ex. företräda henne i kontakter med äldreboende och myndigheter.

Fullmakt är inte ett alternativ här, dags att ansöka om att bli god man:

För att kunna göra alla de "större" sakerna som sälja bostad och så vidare så krävs lite mer än behörigheten som jag nyss nämnde. Ni kan skicka in en ansökan till tingsrätten i er kommun om att, exempelvis du, ska bli god man åt din mamma (FB 11 kap. 4 §).

Enklast är att googla på "ansökan om god man din kommun" – så om du bor i Göteborg så googlar du "ansökan om god man Göteborg". Då kommer det stå hur du går till väga.

Att vara god man är ett viktigt uppdrag:

Se till att vara specifik med vad din mamma behöver hjälp med. Den som blir din mammas gode man kommer behöva redovisa för de insatser man gör, men jag tänker att det inte kommer innebära en stor förändring mot vad ni redan gör!

Tips och råd: ta kontakt med socialtjänsten i din kommun och prata med dem om detta. De har väldigt bra koll och kan även ge dig lite praktisk vägledning!

Jag hoppas att detta har hjälpt dig och att det blir en bra lösning för din mamma! Tveka inte att höra av dig med en ny fråga om du inte känner att du fick svar!

Med vänliga hälsningar,

Alicia Yngstrand
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (348)
2019-05-08 Hur lång tid måste man vara kvar som god man när man avsagt sig ett uppdrag?
2019-04-28 Förvaltare - Vilken bestämmelse reglerar anhörigas rätt att ta del av handlingar?
2019-04-26 Varför ska man skriva en framtidsfullmakt?
2019-04-25 Behövs inbördes avtal om någon av makarna skulle bli dement för att undvika utomstående god man?

Alla besvarade frågor (69295)