Hur gör man för att köpa in sig i en fastighet?

FRÅGA
Hej! Jag och min sambo har ganska nyligen fått flytta in i ett hus som min pappa står som ägare på. Han har fått flytta in i vår hyreslägenhet, så vi har alltså bytt bostad med varandra. Jag och min sambo har inte råd att köpa huset av min pappa fastän om vi tar lån, men han säger att han kan bli tvungen att sälja huset för att han behöver pengar. Finns det något sätt så vi blir delägare till huset tillsammans med min pappa, säg 50/50? Där vi köper halva bostaden och då bara behöver bolån på hälften av husets värde.
SVAR

Hej! Först och främst, tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga.

Ni kan absolut vara tre ägare till en fastighet. Ni kan genomföra detta på följande sätt:

Värdera fastigheten

Det första som måste göras är att värdera fastigheten. För att värdera en fastighet är det lättast att kontakta en mäklare. Ni kan även ta kontakt med flera mäklare och bestämma priset på fastigheten till ett medelvärde av mäklarnas värderingar.

Ansök om bolånelöfte

Om ni själva inte kan täcka kostnaden för er tänkta andel behöver en ansökan om bolånelöfte göras. Detta görs enklast genom bankens egna hemsida.

Formella krav för köp av fastigheten

Vid försäljning måste avtal upprättas. Köp av fast egendom regleras i Jordabalken (JB). Det uppställs vissa formkrav för att köpet av en fastighet ska vara giltigt ska vara giltigt (4 kap. 1 § JB):

1. En skriftlig köpehandling ska upprättas som innehåller uppgifter om fastigheten, köpeskillingen, en överlåtelseförklaring samt både köparens och säljarens underskrift (4 kap. 1 § JB). Vidare ställs krav på att parternas underskrifter måste vara bevittnade av två personer för att lagfart ska kunna erhållas (20 kap. 7 § 1 p JB).

2. Därutöver ska ett köpebrev upprättas, det vill säga en dubbel köpehandling (4 kap. 5 § JB). Köpebrevet fungerar som ett kvitto för köpet. Därefter kan ni ansöka om lagfart hos Lantmäteriet. Detta ska göras senast tre månader efter att köpet fullbordats (20 kap. 1-2 §§ JB).

Hoppas att ni har fått svar på er fråga, annars är ni varmt välkomna att ta kontakt med oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll