Hur gör man för att få en ändring av lagen som tillåtet sidor som Ratsit att publicera uppgifter?

Hej!

Vem/vilka ska man lämna sin motion till om man vill ha en lag förändring?

Vad ska en motion bestå av?

Jag vill ha en lagförändring när det gäller sidan ratsit. om man nu har GDPR så varför finns en sida som ratsit?

Hur kommer de runt det? Idag kan du ta reda på rätt mycket om en person på ratsit. Brottslingarna behöver bara gå in där och söka på den sidan och tar reda på inkomster, ålder och allt möjligt.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

GDPR har undantag
I GDPR finns det bestämmelser som anger när GDPR inte gäller, dvs undantagsbestämmelser. Enligt GDPR är det tillåtet för medlemsstater att ha lagar som möjliggör för fenomen som förvisso strider mot GDPR, om syftet med dessa lagar är att skydda rätten till yttrandefriheten. Ett exempel på en sådan lag är inom svensk rätt möjligheten till att ansöka om så kallat utgivningsbevis enligt yttrandefrihetsgrundlagen (1 kap. 5 § och 9 § yttrandefrihetsgrundlagen).

Har man ett utgivningsbevis är man alltså grundlagsskyddad, vilket innebär det att GDPR inte gäller. Sidor som Ratsit m.fl har utgivningsbevis, vilket gör att de genom att GDPR inte tillämpas på dem har tillåtelse att publicera sådana uppgifter.

Riksdagsledamöter lämnar in motioner
Det är riksdagsledamöter som har möjlighet att lämna in förslag på lagändringar. En motion innehåller till största del en motivering som består i vad förslaget innebär, vad för argument man grundar förslaget på och varför förslaget ska antas. Du kan alltid vända dig till en riksdagsledamot med din idé, men också skriva en egen motion som personen kan få läsa. Exempel på motioner hittar du på Riksdagens hemsida.

Vad du bör komma ihåg är dock att yttrandefrihetsgrundlagen är en grundlag, vilket innebär att det krävs mer än bara en omröstning i riksdagen för att ändra denna. Det krävs två stycken med ett mellanliggande val emellan (8 kap. 14 § regeringsformen).

Vänligen,

Pegah FazliRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Allmänt om lagar och regler? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo