Hur gör man för att begära ut sin laglott?

2020-10-14 i Laglott
FRÅGA
Till vem skall ett särkullbarn göra anspråk på sin laglott?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar hur en bröstarvinge ska göra för begära jämkning av ett testamente (dvs. göra anspråk på sin laglott). Jag förutsätter alltså att det finns ett testamente där särkullbarnets andel av arvet har testamenterats bort. Regler om laglotten hittar vi i 7 kap. Ärvdabalken (ÄB).

Hur går man tillväga för att göra anspråk på sin laglott?

Jag vill börja med att säga att ett särkullbarn i princip alltid har rätt att få ut sin laglott direkt vid förälderns död. Om ett testamente begränsar en bröstarvinges laglott måste denne begära jämkning av testamentet för att kunna få ut sin laglott (7 kap. 3 § första stycket ÄB). Detta måste göras senast sex månader efter det att man fick del av testamentet (7 kap. 3 § tredje stycket ÄB).

För att få ut sin laglott ska man i första hand meddela testamentstagaren (dvs. den som enligt testamentet har rätt till den avlidnes arv). Detta görs förslagsvis vid bouppteckningsförrättningen. Om testamentstagaren inte går med på att ge bröstarvingen sin laglott måste man istället väcka talan vid tingsrätten. Detta görs genom att skicka en stämningsansökan till tingsrätten. Information om hur du skickar in en stämningsansökan hittar du här.

Sammanfattning

Ett särkullbarn som vill få ut sin laglott ska alltså i första hand meddela detta till testamentstagaren. Om testamentstagaren inte vill lämna ut laglotten är nästa steg istället att väcka talan om stämning vid tingsrätten.

Om du har några fler frågor är du varmt välkommen att kontakta oss igen. Det är också möjligt att boka en tid med någon av våra jurister här.

Vänligen,

Johanna Olander
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (836)
2021-06-11 Går det att göra ett barnbarn arvslös?
2021-06-10 Förstärkt laglottsskydd gåva
2021-06-09 Kan man testamentera två olika tomter till vardera barn?
2021-06-09 När används det förstärkta laglottsskyddet i 7 kap. 4 § ärvdabalken?

Alla besvarade frågor (93124)