FrågaFAMILJERÄTTFaderskap15/01/2018

Hur gör man för att ändra faderskapet när det visar sig att fadern inte är biologiskt relaterad?

Min mamma fick för 20 år sedan veta att hennes pappa ej var hennes biologiska. Hon hittade sin biologiska och de har gjort dna test som stämmer. Men mamma står som dotter till sin andra far då man hållit detta hemligt i 40 år. Hur gör min mamma så att hon har rätt till sin del i testamentet hos sin riktiga biologiska pappa. Vad behöver fyllas i och av vem. Tack på förhand

Lawline svarar

Hej och tack för att ni vänder er till oss på Lawline med er fråga!

Frågor gällande faderskap regleras i föräldrabalken (FB).


Eftersom det tycks vara utrett att din mammas pappa inte är hennes biologiska ska rätten förklara att han inte längre är fader. Om den icke-biologiska pappan godkänner den biologiska pappans bekräftelse av faderskapet samt om din mammas moder har godkänt bekräftelsen skriftligen, kommer den biologiska pappan fastställas som fader, 1 kap. 2 § FB. I detta fall blir din mamma legal arvinge efter sin biologiska pappa när han har fastställts som fader. Bekräftelsen ska göras skriftligen och bevittnas av två personer. Bekräftelsen ska sedan godkännas av socialnämnden och din mamma för att faderskapet ska övergå, 1 kap. 4 § FB.

Om det föreligger en tvist gällande faderskapsfrågan kan din mamma väcka talan mot hennes icke-biologiska pappa om att häva faderskapet (3 kap. 2 § FB), vilket hon gör i rätten i den ort där hon har sin hemvist, 3 kap. 3 § FB.

För att anses som legal arvinge till sin biologiska pappa måste din mamma då även väcka talan om fastställande av faderskap, 3 kap. 5 § FB.

Det bör dock påpekas att det rättsliga föräldraskapet som uppkommer genom fastställande av faderskap ger din mamma legal rätt att ta del i arvet efter den biologiska pappan eftersom hon då anses vara hans bröstarvinge, 2 kap. 1 § Ärvdabalken. Rätten att motta testamente är dock oberoende av om man är släkt.

Hoppas att ni fick hjälp med er fråga!

Vänliga hälsningar,

Josefine BjörlingRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Faderskap? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000