FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt07/04/2018

Hur gör man för att adoptera ens partners barn?

Hej!

Jag och min nuvarande sambo träffades 2016 och efter en vecka fick hon veta att hon var gravid.

Jag har alltså varit med under hela graviditeten, förlossningen och hela våran dotters uppväxt, hon är nu 17 månader.

Vi har sedan länge velat att jag ska adoptera våran dotter.

Jag ser henne som min dotter även om det inte är juridiskt.

Den biologiska pappan är bekräftad men han har avsagt sig vårdnaden och har ingen del i våran dotters liv.

Hur går man till väga för att adoptera?

Måste man vara gifta?

Finns det några andra krav?

Spelar det någon roll om vi är två kvinnor?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

De grundläggande reglerna om adoption finns i 4 kap. föräldrabalken. I 4 kap. 1 § föräldrabalken finns det föreskrivet att man ska vara minst 25 år fyllda för att få ansöka om adoption. Undantag får göras om adoptionen avser eget barn, makes barn eller makes adoptivbarn. Enligt 4 kap. 3 § 3 m. föräldrabalken uttrycks det som att den ene maken får med den andre makens samtycke adoptera dennes barn eller adoptivbarn. I denna paragraf uttrycks det indirekt att båda måste vara gifta för att få möjligheten att adoptera sin partners barn. Detta kan man även utläsa av 4 kap. 4 § föräldrabalken. Sambos kan alltså inte styvbarnsadoptera den andre sambons barn. Ni måste därför gifta er för att ha möjligheten att göra en så kallad närståendeadoption.

Eftersom barnet är under 12 år behöver barnets samtycke inte inhämtas enligt 4 kap. 5 § föräldrabalken. Dock ska man ta hänsyn till barnets vilja i den mån det går med hänsyn till ålder och mognad. Enligt 4 kap. 5 a § föräldrabalken får inget barn under 18 år adopteras utan att samtycke inhämtas från dess vårdnadshavare. I detta fall inhämtas det från din partner. Dock ska även den part som är förälder men inte vårdnadshavare höras, således den biologiska pappan, även om han inte har några legala möjligheter att hindra adoptionen enligt 4 kap. 10 § 3 st. föräldrabalken. Pappans åsikt har betydelse i frågan om adoptionen men det är i slutändan domstolen som gör en bedömning av vad som anses utgöra barnets bästa.

Var vänder man sig till när man vill adoptera?

För att adoptera ska man göra en ansökan om adoption vid allmän domstol, således den tingsrätt i den ort ni har er hemvist enligt 4 kap. 9 § föräldrabalken. Det är domstolen som tar beslut i ärendet. Huvudregeln vid ett adoptionsförfarande är att tillstånd till en adoption medges endast om det är till fördel för adoptivbarnet enligt 4 kap. 6 § föräldrabalken. Den som ansöker om att få adoptera ska även ha till avsikt att uppfostra barnet som sitt eget, eller så måste det finnas ett särskilt personligt förhållande mellan sökanden och barnet som kan motivera adoptionen enligt 4 kap. 6 § föräldrabalken. Utöver det som nämnts ska tingsrätten som ni vänder er till inhämta ett yttrande från socialnämnden i den kommun där ni är bokförd.

Angående att ni är ett samkönat par

Det ska inte ha någon betydelse för adoptionen att ni är ett samkönat par. Man utgår inte från föräldrarnas/blivande föräldrars situation utan domstolen ska i sin bedömning utgå från barnets bästa. Det ter sig osannolikt att du inte skulle få adoptera din partners barn på grund av er sexuella läggning.

Mer information:

Förfarandet i domstol:

http://www.domstol.se/Familj/Adoption/Nationell-adoption/

Lycka till!

Med vänlig hälsning,

Claudia Perra-MorinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000