Hur gör man en tilläggsbouppteckning?

FRÅGA
Hur gör man en tilläggsbouppteckning.Det är halvsyskon som ej är medtagna men dom har ingen rätt till något arv.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om det upptäcks ett fel i en bouppteckning så finns i vissa fall en skyldighet att förrätta en tilläggsbouppteckning, bland annat då dödsbodelägarkretsen är fel, som i ditt fall.

En tilläggsbouppteckning ska förrättas inom en månad från det att felet upptäcktes. Vidare ska handlingen lämnas in till Skatteverket inom en månad från förrättningen.Se 20 kap. 10 § ärvdabalken.

Tilläggsbouppteckningen ska förrättas på samma sätt som bouppteckningen, innebärande att en ny förrättning ska hållas med allt det innebär. I tilläggsbouppteckningen ska de uppgifter som visar på att förrättningen gått till på rätt sätt samt tillägget/rättelsen ingå. Gällande övriga uppgifter kan man hänvisa till uppgifterna i den ursprungliga bouppteckningen.

För vidare information se Skatteverkets hemsida här.

Vänligen,

Linn Nyberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (809)
2019-04-17 Vilka ska kallas till ett förrättningsmöte?
2019-04-17 Kan man betala begravningskostnader innan bouppteckningen är färdig?
2019-04-10 När betalas en boutredningsman?
2019-04-10 Bouppteckning av privatperson

Alla besvarade frågor (67945)