Hur gör man en tilläggsbouppteckning?

Hur gör man en tilläggsbouppteckning.

Det är halvsyskon som ej är medtagna men dom har ingen rätt till något arv.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om det upptäcks ett fel i en bouppteckning så finns i vissa fall en skyldighet att förrätta en tilläggsbouppteckning, bland annat då dödsbodelägarkretsen är fel, som i ditt fall.

En tilläggsbouppteckning ska förrättas inom en månad från det att felet upptäcktes. Vidare ska handlingen lämnas in till Skatteverket inom en månad från förrättningen.Se 20 kap. 10 § ärvdabalken.

Tilläggsbouppteckningen ska förrättas på samma sätt som bouppteckningen, innebärande att en ny förrättning ska hållas med allt det innebär. I tilläggsbouppteckningen ska de uppgifter som visar på att förrättningen gått till på rätt sätt samt tillägget/rättelsen ingå. Gällande övriga uppgifter kan man hänvisa till uppgifterna i den ursprungliga bouppteckningen.

För vidare information se Skatteverkets hemsida här.

Vänligen,

Linn NybergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000