Hur gör jag så att mina barns arv blir enskild egendom?

2021-02-21 i Testamente
FRÅGA
Hur och var skriver jag ett dokument ang att allt vad mina barn ärver efter mig och min man skall vara deras enskilda egendom?MvhMarie
SVAR

Hej Marie och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om du vill försäkra dig om att allt dina barn ärver efter dig och din man ska bli enskild egendom finns det några saker du måste tänka på. Jag ska göra mitt bästa för att förklara så tydligt jag kan.

Det lättaste sättet om att försäkra sig om att den egendom som tillfaller gåvotagaren eller arvtagaren ska bli enskild egendom är att skriva in det som ett villkor i ett gåvobrev eller i ett testamente. Då du är gift kommer det vara så att den egendom som är enskild genom föreskrift i antingen gåvobrev och testamente inte direkt tillfaller dina bröstarvingar då du går bort och har gemensamma barn. Din make får då din egendom med fri förfoganderätt (vilket innebär att den efterlevande utan annan begränsning än förordnande genom testamente har rätt att fritt förfoga över det som ärvts). Först vid din makes bortgång skulle då er egendom tillfalla era gemensamma barn. Skulle du och din make vilja att era barn ska ärva den enskilda egendomen direkt vid någon av er bortgång bör du skriva in detta tydligt i ditt testamente!

Jag skulle rekommendera dig att du rådgör dig med en jurist när du ska utforma ett förordnande om enskild egendom i antingen testamente eller gåvobrev, eftersom det är viktigt att detta sker på ett korrekt sätt (och för att det ska finnas ett heltäckande skydd). För att ett testamente ska vara giltigt måste flera formkrav vara uppfyllda, bland annat måste testamentet upprättas skriftligt och den som har skrivit det måste fylla i sin signatur. Två personer över femton år måste bevittna testamentet, dessa vittnen måste dock inte veta vad som står i det. Nära släktingar får inte vara vittnen och inte heller någon som står med i testamentet, vilket alltså innebär att era barn inte kan vara vittnen.

Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, annars är du mer än välkommen tillbaka till oss!

Allt gott,

Suana Tafic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2951)
2021-10-18 Vem ärver när testamentstagarna avlidit?
2021-10-18 Vittnens närvaro vid upprättande av testamente
2021-10-16 Måste man vara myndig för att vara med i ett testamente?
2021-10-11 Vad gör man om någon vägrar lämna tillbaks ens testamente?

Alla besvarade frågor (96471)