Hur gör jag om min svåger gjort ett falskt gåvobrev med sin frus namnteckning?

2019-11-04 i Övriga brott
FRÅGA
Misstänker att mannen har skrivit hustruns namn på ett gåvobrev som han skälv tecknat sitt godkännande. Hans hustru är med stor sannolikhet dement. hur att göra? (mannen år tyvärr min svåger).
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Den som obehörigen, genom att skriva eller på liknande sätt anger en annan persons namn eller på annat sätt, framställer en falsk urkund döms, om åtgärden innebär fara i bevishänseende, för urkundsförfalskning till fängelse i högst två år (14 kap. 1 § Brottsbalken, BrB).

Huvudfallet av förfalskning är att man genom att skriva eller på liknande sätt ange en annan persons namn framställer en falsk urkund. Det är då i regel fråga om urkunder som enligt lag eller på grund av vedertaget bruk är försedda med underskrift eller annan namnteckning av utställaren. Den person vars namn anges kan vara antingen verklig eller påhittad. Även skrivande av avliden persons namn kan utgöra straffbar urkundsförfalskning. Ett praktiskt viktigt fall är att en annans namn anges med dennes samtycke. Det hör visserligen till god ordning, och uppställs i många sammanhang som ett formligt krav, att då någon på grund av bemyndigande eller annan form av samtycke skriver en annans namn detta anges genom utsättande av hans eget namn eller på annat sätt. Fullmakt eller annan bevisning om företrädandeförhållandet brukar krävas. En urkund är däremot inte att anse som oäkta för att den har tillkommit genom att någon tecknat en annans namn, förutsatt att detta skett med namnbärarens samtycke. Denna ståndpunkt framgår av att det i brottsbeskrivningen införts ordet obehörigen. Urkundsförfalskning brukar ofta kombineras med andra brott, innebärande att gärningspersonen även begår andra brott som är hänförliga till förfalskningen. Ett vanligt brott som kombineras med urkundsförfalskning är brottet bedrägeri (9 kap. 1 § BrB).

I ditt fall är din fråga ganska kortfattat ställd, men som jag förstår det vill du veta vad du kan göra, om det är så som du misstänker; att din svåger förfalskat sin hustrus namnteckning på ett gåvobrev. Det du kan göra är en polisanmälan. Eftersom urkundsförfalskning är ett brott som faller under allmänt åtal ska det inledas en förundersökning så snart det på grund av angivelse eller av annat skäl finns anledning att anta att ett brott förövats (23 kap. 1 § första stycket Rättegångsbalken). Det anförda innebär att det inte krävs att mannens hustru gör en polisanmälan, det är tillräckligt att det kommer till polis eller åklagares kännedom.

Att en förundersökning inleds kan innebära att det fås fram sådan bevisning att en åklagare väljer att väcka åtal för brottet. Förundersökningen kan däremot även resultera i att den läggs ned i brist på bevis. För att svågern ska dömas för brottet krävs det att åklagaren kan frambringa sådan bevisning att det är ställt utom rimligt tvivel att han begått brottet. För det fall att du väljer att göra en polisanmälan kan det vara en god idé att berätta om och lämna in sådant som kan vara av bevisvärde och polis/åklagare kan ha nytta av i utredningen.

Då du beställt telefonuppföljning kommer jag att ringa dig för att följa upp ärendet. Jag kommer att ringa dig imorgon, tisdagen den 5 november, klockan 12.00. Om tiden inte fungerar för dig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post dessförinnan för att boka en annan tid. Du når mig för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (734)
2020-02-24 Varför ifrågasätter banken varifrån min handpenning kommer från?
2020-02-23 100 000 kr i undandragen skatt – grovt skattebrott?
2020-02-18 Kan ett vittne ändra sin berättelse vid domstolen?
2020-02-09 Vad kan hända vid missad mönstring?

Alla besvarade frågor (77459)