Hur gör jag om jag vill bli entledigad från mitt uppdrag som god man?

FRÅGA
Jag är god man och vill nu bli entledigad från mitt uppdrag, hur gör jag? Orsaken är att jag sen snart 1 år arbetar heltid. Jag har bett överförmyndaren om att få bli entledigad men får knappast ens ett svar på mailen. Vilka rättigheter har jag?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om god man finns stadgade i föräldrabalken (FB).

Kan jag som god man begära att bli entledigad?

Som god man har man rätt att på begäran bli entledigad från sitt uppdrag (11 kap. 19 § andra stycket FB). Om godmanskapet ska fortsätta kan den gode mannen dock vara skyldig att kvarstå till dess en ny god man har utsetts. Detta gäller inte om godmanskapet förordnats på grund av att någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande behövt hjälp att bevaka sin rätt (11 kap. 19 a § FB).

Du har alltså som god man rätt att bli entledigad från ditt uppdrag på din egen begäran. Du kan vara tvungen att fortsätta som god man till dess att en ny god man förordnats beroende av på vilka grunder godmanskapet förordnats. Det viktigaste är dock att du har rätt att bli entledigad när du begär det.

Vad ska jag göra?

Min rekommendation är att du försöker kontakta överförmyndaren via telefon eller boka in ett möte för att diskutera din begäran om entledigande. Om överförmyndaren inte går att nå bör du kunna vända dig till andra personer på kommunen som i sin tur kan ta kontakt med överförmyndaren.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (448)
2020-07-31 Får en god man bestämma kring flytt?
2020-07-30 Får god man göra kontoutdrag utan huvudmannen kännedom?
2020-07-27 Kan en förvaltare ta ett lån i huvudmannens namn?
2020-07-26 Måste en ny god man efter byte godkännas av överförmyndaren och tingsrätt?

Alla besvarade frågor (82595)