Vad gör jag när begrepp inte definieras i lagtexten?

FRÅGA
Hej,Hur går man till väga om man inte kan få en tydlig förklaring av vad vissa begrepp innebär när man läser lagen? Kan man kolla i andra källor eller förväntas man kunna förstå vad som menas när man läser i själva lagtexten?? Tänker att det borde finnas nåt mer ställe eller?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om ett begrepp inte definieras i lagtexten vänder man sig till lagens förarbeten. Finner man inte någon definition där heller vänder man sig till praxis, vilket är avgöranden från i första hand de högsta instanserna Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen. Slutligen kan man söka ledning i doktrin. Doktrin är avhandlingar och annan litteratur som är skriven av till exempel professorer som är specialister inom området.

Vänligen,

Siva Arif
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (887)
2021-06-12 Vad får styrelsen i en samfällighetsförening besluta om?
2021-06-08 Får 16 årig amerikan köra bil i Sverige?
2021-06-03 Vad betyder de lege ferenda och de lege lata?
2021-06-02 Precedensreglernas ordning

Alla besvarade frågor (93076)