Hur gör jag mitt arv åt mina söner till enskild egendom?

Måste jag registrera om jag vill att mina söners arv från mig ska vara en enskild egendom?

Eller räcker det med att skriva det i ett testamente?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar hur du ska gå till väga för att ditt arv till dina söner ska bli deras enskilda egendom.

Regler om detta finns dels i ärvdabalken, som förkortas ÄB, och äktenskapsbalken, som förkortas ÄktB. Jag kommer gå igenom och förklara de regler som är aktuella för just din fråga.

Hur blir arv enskild egendom?
För att ett arv ska bli enskild egendom för den som mottar arvet, så behöver detta framgå i ett testamente (7 kap. 2 § 1 stycket 4 punkten ÄktB). Det betyder att för att ditt arv ska bli dina söners egendom, behöver du skriva detta i ett testamente. Testamentet behöver i sin tur vara giltigt för att arvet ska ses som enskild egendom.

Testamente
Ett testamente måste först och främst vara skriftligt för att anses vara giltigt (10 kap. 1 § ÄB). Testamentet behöver dessutom bevittnas av två vittnen, som bevittnar testatorns (den som skriver testamentet) underskrift av testamentet (10 kap. 1 § ÄB). Vittnena ska sedan även dem skriva under testamentet med sina namn. För att testamentet ska vara giltigt, krävs även att det är vittnen som är tillåtna enligt ärvdabalken som bevittnar testamentet.

De som inte får bevittna ett testamente är:
Den som är under 15 år
- Den som på grund av psykisk störning inte förstår innebörden av att bevittna ett testamente
- Testatorns make, sambo eller den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till testatorn
- Framtidsfullmaktshavare, förmyndare eller förvaltare för någon får inte bevittna förordnande till denne.
- Ledamot i styrelse för ett bolag, förening, ett trossamfund eller en stiftelse får bevittna ett förordnande till den juridiska person som hen företräder.
(10 kap. 4 § ÄB).

I testamentet ska det skrivas in att dina söners arv är deras enskilda egendom. Testamentet behöver dock inte registreras någonstans för att vara giltigt, utan detta är giltigt om det uppfyller ovan nämnda krav. Det som är viktigt är att testamentet förvaras på ett säkert ställe, så detta inte kommer bort. Ett sådant ställe kan exempelvis vara ett bankfack.

Sammanfattning
För att ditt arv ska bli dina söners enskilda egendom behöver detta stå i ett testamente. Testamentet måste vara skriftligt, och din underskrift av testamentet behöver bevittnas av två personer som uppfyller kraven för att vara vittnen. Testamentet behöver inte registreras för att vara giltigt, men ska förvaras på ett säkert ställe så detta inte kan komma bort.


Med detta, hoppas jag att du har fått dina funderingar besvarade, Om det är något mer du funderar på, är du alltid välkommen att höra av dig till oss på Lawline!

Vänligen,

Hilma NilssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Enskild egendom? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000