Hur gör jag gällande att den andre delägaren kontinuerligt bryter mot aktieägaravtalet?

2019-01-16 i Bolag
FRÅGA
Hej har ett AB tillsammans med en annan person som äger sina aktier via ett annat AB, jag äger privat.Personen i fråga utför numera inte av sitt arbete på ett korrekt sätt, och våra anställda funderar på vad han gör och tillför. Så fort han tar tag i något så ska det gå fort och det blir gärna fel.Jag äger 84% han resterande.Vi har ett aktieägaravtal som tar upp misskötsel av sina arbetsuppgifter och de insatser som erfordras av honom i egenskap av aktiv aktieägare där denne då är skyldig att på begäran av övriga parter förköpserbjuda sina aktier enligt avtalet.Hans yrkesroll är teknisk säljare och han ska besöka kunderna, nya som gamla.Vad krävs av mig för att påvisa att han inte gör det han ska?Måste jag utfärda skriftlig varning, etc?
SVAR

Hej, kul att du har valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!

För att du ska förstå mitt svar är det viktigt att vi är överens om vilken fråga som ska besvaras. Jag kommer därför inleda med att förklara hur jag uppfattat din situation för att sedan besvara din fråga utifrån den uppfattningen.

Hur jag uppfattat din fråga och din situation

Jag uppfattar det som att bolaget din fråga avser ägs till 84 % av dig privat och till 16 % av en annan person (delägaren). Delägaren äger de 16 % genom sitt helägda bolag.

Jag förstår det som att delägaren har en anställning inom ert bolag. Förutom ett anställningsavtal omfattas delägaren av ett, mellan dig och denne, upprättat aktieägaravtal. I ert aktieägaravtal finns klausuler som anger vilka skyldigheter delägaren har d.v.s. bestämmelser om misskötsel.

Jag uppfattar det som att du anser att delägaren gör saker inom ramen för sin anställning och inom ramen för sitt aktieägande som är i strid med aktieägaravtalet.
Jag förstår det som att din fråga gäller hur du ska gå tillväga för att visa att delägaren kontinuerligt bryter mot aktieägaravtalet och hur du ska få delägaren att rätta sig.

Kontraktsbrott måste kommuniceras på ett särskilt sätt om ni i ert aktieägaravtal har kommit överens om det

Det förmånliga med aktieägaravtal är att aktieägare fritt kan avtala om vad som ska gälla, dem sinsemellan, när aktieägarna företar olika dispositioner och handlingar som påverkar bolaget. Har ni i avtalet kommit överens om att delägaren har särskilda skyldigheter i egenskap av aktiv aktieägare, och bryter delägaren mot er överenskommelse, kan du göra kontraktsbrottet gällande på i regel vilket sätt som helst.

Har ni i avtalet intagit klausuler som reglerar att kontraktsbrott ska kommuniceras till motparten på ett särskilt sätt – måste såklart dessa klausuler följas. I ert avtal kanske ni också har kommit överens om vissa frister för hur länge vissa kontraktsbrott kan göras gällande. I avtalet bör ni också ha kommit överens om vad som händer när någon part bryter mot avtalet.

Är frågorna jag angett ovan oreglerad i ert aktieägaravtal måste ert avtal fyllas ut genom en avtalstolkning.

Jag kan inte göra en avtalstolkning utan att ha ert avtal framför mig och utan att veta omständigheterna kring delägarens agerande. Vad som står i ert avtal och vad delägaren har gjort kan du berätta för mig under vårt telefonmöte som du beställt.

Jag kan allmänt säga att det alltid är bra att dokumentera viktiga händelser. Den som vill argumentera för att ett förhållande föreligger har bevisbördan för påståendet. Det innebär att vill du göra gällande att delägaren bryter mot aktieägaravtalet har du bevisbördan för att delägaren gör det.

Lycka till!

Min rådgivning slutar inte här. Du har även bett om att bli uppringd för ytterligare konsultation under 30 minuter. Jag kommer att ringa dig imorgon kl. 11.30. Jag ringer med dolt nummer. Om tiden inte passar får du vänligen kontakta mig: vega.schortz@lawline.se.

Vega Schortz
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (548)
2019-05-19 Aktiebolag vid bodelning/skilsmässa
2019-05-19 Fusion av aktiebolag
2019-05-17 Måste vi ta ut lön i vårt aktiebolag?
2019-05-17 Hur fördelas vinstutdelningen mellan aktieägare?

Alla besvarade frågor (69212)