Hur gör jag för att upphäva ett faderskap efter 34 år?

2019-02-11 i Faderskap
FRÅGA
Jag blev dömd att vara far till en person som är 34 år nu.Jag har aldrig accepterat domen för mig själv. Anledningar till det här är många: _ Blodprovet som gjordes var från en tid DNA-provet var inte tillängligt. _ Flera gånger har jag erbjudit mamman att betala alla kostnader för att göra DNA-provet när barnet var inte myndig 2 gånger och några gånger när barnet gått över till vuxen ålder. _ Historia bakom kvinan och var enligt hennes berättese att hon kunde inte bli med barn ,hon hade problem med underlivet och doktorn sade att det var omöjligt. Kvinnan har också sökt hjälp genom ett spermabank i Köpenhamn och inte lyckats. Hennes berättelse var en anledning att jag tog ingen skydd vid samlaget samt de förstärks mina misstankar kring faderskapet.Som barnet som har rätt att veta vem är fadern, har jag rätt att veta om jag är fader till mannen ifråga, men man har vägrat hela tiden att lämna ett DNA-prov.Min fråga är: hur ska jag lösa den här jobbiga fråga innan jag dör. Tacksam om ni visar mig vägen!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Det finns som registrerad far till ett barn vissa möjligheter att föra en s.k. negativ faderskapstalan. En negativ faderskapstalan innebär en talan vid domstol med yrkande att du inte ska vara far till barnet. Om en man har lämnat en bekräftelse att han är far till ett barn, ska rätten förklara att bekräftelsen saknar verkan mot honom om det visar sig att han inte är far till barnet (1 kap. 4 § tredje stycket Föräldrabalken). Möjligheten att föra en negativ faderskapstalan är däremot främst möjlig i det fall då faderskapet är fastställt genom en bekräftelse. Som jag tolkar din fråga är det däremot fastställt i dom att du är far till barnet, vilket komplicerar det för dig. För att du ska kunna föra en negativ faderskapstalan när det finns en lagakraftvunnen dom, krävs att du ansöker om, och beviljas, resning i målet. Att få resning är dessvärre väldigt svårt.

Möjligheterna att framtvinga en ny blodundersökning i fall där faderskap fastställs genom en lagakraftvunnen dom är mycket begränsade. Enbart det faktum att möjligheterna att medicinskt bedöma faderskapsfrågan har förbättrats genom åren är inte ett tillräckligt skäl för beviljande av resning.

Handlingsplan

Eftersom, efter vad som framgår av din fråga, det är fastställt i lagakraftvunnen dom att du är far till barnet krävs det att du ansöker om, och beviljas resning i målet. Det är svårt att beviljas resning och endast det faktum att det idag går att fastställa faderskap med stor säkerhet genom DNA-prov, är i sig inte tillräckligt för att beviljas resning. Det krävs i regel mer än så.

Den rekommendation jag kan ge är att du anlitar en jurist på Lawlines juristbyrå som tittar igenom ditt ärende och om det finns något som kan åberopas för att ansöka om resning. Om så är fallet kan juristen hjälpa dig att ansöka om resning och även företräda dig för det fall att resning beviljas. Om du är intresserad av detta är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (269)
2019-08-13 Kan jag tvinga fram ett faderskapstest?
2019-08-02 Förenklat förfarande för bekräftelse av faderskap och föräldraskap för ogifta par
2019-07-30 Vad krävs för att fastställa faderskap på någon som är myndig?
2019-07-15 Har jag rätt att få reda på vem min som är min farfars biologiska fader?

Alla besvarade frågor (72058)