Hur gör jag för att skriva in min fru som delägare till min bostadsrätt?

2020-08-31 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hur gör jag för att skriva in min fru som delägare till min bostadsrätt?
SVAR

Hej och välkommen till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill överlåta en andel av din bostadsrätt till din fru. Det finns två sätt att överlåta en bostadsrätt på: gåva eller köp. Första kravet är att den nya ägaren blir accepterad av bostadsrättsföreningen enligt 6 kap. 1 § bostadsrättslagen (BRL). Detta måste din fru ansöka om hos föreningen. Blir hon int accepterad kan hon inte bli delägare till din bostadsrätt.

Giltig gåva

För att du ska kunna skänka halva bostadsrätten till din fru ska ett gåvobrev upprättas. Det är oerhört viktigt att formkravet för ett gåvobrev uppfylls för att det överhuvudtaget ska vara giltigt. Gåvohandlingen måste därför vara skriftlig, underskriven av gåvogivare och gåvotagare, innehålla uppgift om vilken bostadsrätt gåvan rör, samt innehålla en förklaring från dig som gåvogivare att du vill överlåta bostadsrätten till mottagaren av gåvan.

I Sverige har vi ingen gåvoskatt. Det kan dock vara bra att vara medveten om att den som tar emot gåvan (bostadsrätten) kommer vid en försäljning behöva betala den skatt som gåvogivaren skulle ha betalat vid en försäljning.

Om din fru däremot skulle överta t.ex. halva lånet på bostadsrätten kommer detta betraktas som en icke-ren gåva. Din fru kommer då behöva skatta för en del som om det vore en försäljning d.v.s. hon behöver betala reavinstskatt.

Sälja halva huset

Ett alternativ för er är att din fru köper del av bostadsrätten t.ex 50 %. Detta skulle leda till att ni båda äger bostadsrätten 50 % vardera och vid försäljning skulle ni också få 50 % vardera, d.v.s. ni delar på vinst/förlust. När man säljer bostadsrätt upprättar man ett överlåtelseavtal. Överlåtelseavtalet måste innehålla detta enligt 6 kap. 4 § bostadsrättslagen (BRL) :

* Handlingarna ska vara skriftliga och undertecknade av både köpare och säljare


* Det ska tydligt framgå vilken bostadsrätt kontraktet gäller och överenskommet pris

* Uppgifter om säljare och köpare ska finnas med

* Kontraktet behöver vara daterat

* Om du som säljer är eller har varit gift, sambo eller registrerad partner kan det krävas samtycke från din sambo/make/maka/partner

Överlåtelseavtalet brukar också tala om vilka villkor som gäller för affären – det vill säga detaljer som du och köparen kommit överens om. Till sist brukar dokumentet och namnteckningarna bevittnas av två personer.

Vidare ska även bostadsrättsföreningen underrättas om överlåtelsen och få ta del av överlåtelsehandlingen, se 9 kap. 10 § BRL. Det kan även nämnas att den som övertar en bostadsrätt ska bli, om denne inte redan är, medlem i bostadsrättsföreningen, se 6 kap. 1 § BRL.

Jag hoppas du har fått svar på dina frågor, återkom annars gärna.

Önskar dig en trevlig dag!

Med vänlig hälsning,

Natasha Fathifard
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1165)
2021-04-09 Kan mitt barn bo kvar i min bostadsrätt om jag flyttar ut?
2021-04-06 Utmätning av frus bostad
2021-04-02 Granne i bostadsrätt bryter mot stadgarna
2021-03-31 Är det en "störning" att det låter när det regnar?

Alla besvarade frågor (91130)