Hur gör jag för att min särbo ska kunna köpa in sig i min fastighet?

FRÅGA
Hej,Jag ska låta min särbo få köpa in sig med en mindre del i mitt fritidshus, typ 10%. Jag äger 100% idag. Hur går man tillväga? Vilken dokumentation behövs?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

För att sälja hela eller delar av en fastighet gäller bestämmelserna i 4 kap. jordabalken (JB). Fastighetsförsäljning är en avtalstyp med formkrav. Formkrav betyder att det finns föreskrivet i lag om viss form för hur köpet ska gå till. Uppfylls inte formkravet är avtalet inte giltigt.

För att sälja en del av fastigheten måste ni upprätta ett köpekontrakt som skrivs under av både köparen och säljaren. Handlingen ska innehålla uppgift om fastighetsbeteckning, köpeskilling (priset), förklaring av säljaren att egendomen överlåts på köparen samt hur stor andel som överlåts (4 kap. 1 § JB). I ert fall blir andelen 1/10. En överlåtelseförklaring är en förklaring att säljaren överlåter (andelen av) fastigheten på köparen. Som kvitto på att betalning erlagts är det vanligt att därefter upprätta ett köpebrev. Köpebrevet är ofta mycket kortare än köpekontraktet och behöver endast innehålla minimikraven enligt ovan samt en kvittens av köpeskillingen. För att en senare lagfartsansökan ska beviljas krävs det även att undertecknandet av den handling som ska användas för ansökan är bevittnad av två personer.

Så snart köpet är genomfört ska din särbo ansöka om lagfart för förvärvet (20 kap. 1 § JB). Lagfart innebär att din särbo blir registrerad ägare till fastigheten till den andel hen köpt. Ansökan görs hos lantmäteriet. Den handling som i regel används är köpebrevet.

Sammanfattningsvis behöver ni åtminstone en köpehandling (kontrakt). I vissa fall kompletterar man den med ett köpebrev och kvitterar betalningen. Både köpekontraktet och köpebrevet måste uppfylla formkraven som beskrivs ovan.

En av våra jurister på Lawline juristbyrå är gärna behjälpliga med att upprätta köpekontrakt och köpebrev till er. Om så är intressant är ni varmt välkomna att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köp och hyra av fastighet (295)
2021-11-29 Hur säljer jag min fastighet till mitt barn?
2021-11-29 Har man rätt till ersättning för annat boende vid ohyra i bostad?
2021-11-28 Ingår en paviljong i en fastighetsförsäljning?
2021-10-22 Ingår garderober vid fastighetsköp?

Alla besvarade frågor (97717)