Hur gör jag för att få ut min laglott?

2021-06-22 i Laglott
FRÅGA
Min pappa har gått bort. Han var sambo med en annan kvinna som inte är min mor.Pappa har testamenterat allt till henne.Ska det arvet automatiskt dras ner till 50% och 50% till mig?Måste det avgöras i domstol? Eller blir testamentet ogiltigförklarat och det blir till att komma överens?De hade också en bostadsrätt som hon vill bo kvar i. Kan vi komma överens om värdering Eller måste den utföras skriftligt?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Du anger att din pappa, i ett testamente, har angett att hans sambo ska ärva allt han ägde. Som utgångspunkt har man rätt att förfoga över sin egendom på så sätt att man kan testamentera bort sin egendom till någon annan, även om man har barn. Som barn till en avliden har man dock, trots att det i testamente anges att all egendom ska gå till någon annan, rätt till sin laglott. Laglotten utgör hälften av vad man som barn till den avlidne skulle ha ärvt om det inte hade funnits ett testamente (7 kap. 1 § ärvdabalken). Om din pappa enbart hade ett barn så innebär det att du, om det inte hade funnits ett testamente, skulle ha fått ärva 100 % av din pappas tillgångar. Din laglott utgör därför 50 % av arvet.

För att du ska ha rätt till din laglott så måste du påkalla jämkning av testamentet (7 kap. 3 § 1 st. ärvdabalken). Detta måste göras inom sex månader från det att du delgivits testamentet (7 kap. 3 § 3 st. ärvdabalken). Du kan göra detta genom att du antingen väcker talan mot testamentstagaren eller genom att du informerar testamentstagaren om att du vill ha ut din laglott (observera att det kan vara bra att göra detta skriftligt då tidpunkten kan bli av betydelse om det i framtiden skulle leda till en process i domstol). Om detta inte görs inom tidsfristen så går rätten till laglotten förlorad. Det kan således konstateras att testamentet inte blir ogiltigförklarat bara för att din pappa har testamenterat bort sin egendom till sin sambo.

Vad gäller bostadsrätten så finns det inga regler som anger vilken typ av egendom som ska ingå i laglotten. Testamentstagaren och arvingen kan gemensamt komma överens om hur de vill att tillgångarna ska fördelas (23 kap. 1 § ärvdabalken). Eftersom sin pappa bodde tillsammans med testamentstagaren så kan en bodelning enligt sambolagen göras om så önskas. Denna bodelning ska i så fall genomföras innan tillgångarna fördelas (23 kap. 1 § 2 st. ärvdabalken).

Om du är i behov av fortsatt vägledning så är du varmt välkommen att återkomma till oss. Du kan boka tid på Lawlines hemsida (https://lawline.se/boka).

Med vänliga hälsningar

Felicia Hauzenberger
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (850)
2021-07-27 Om min mormor testamenterar hela sin kvarlåtenskap till min mamma, hur mycket har min morbror rätt att ärva?
2021-07-26 Kan man göra någon arvslös?
2021-07-26 Kan jag skriva i mitt testamente att mitt barn ska dela sin laglott med hens barn?
2021-07-20 Reglera arv genom testamente

Alla besvarade frågor (94472)