Hur gör jag för att få ensam vårdnad om min dotter?

2019-07-30 i Barnrätt
FRÅGA
HejJag har några funderingar, vart jag ska vända mig och hur jag ska gå till väga.Bor ensam med mina 2 barn idag.En dotter som bor heltid hos mig som är 15 år och en son som är 10 år och bor varannan vecka.Min dotter vill att jag skall ha ensam vårdnad för att hon inte orkar med sin mamma längre, hon mår inte alls bra av att ha kontakt med henne.Vad för regler och annat måste göras för att det ska gå i uppfyllelse?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler om barns vårdnad, boende och umgänge finns i 6 kap. Föräldrabalken (FB). I alla beslut som rör vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa vara avgörande. I bedömningen om vad som är till barnets bästa ska särskilt beaktas barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad (6 kap. 2 a § FB). Det finns en möjlighet att begära ändring av vårdnaden till att den ska vara enskild istället, genom att vända sig till domstol (6 kap. 5 § FB). Om båda vårdnadshavarna begär enskild vårdnad får domstolen inte döma till gemensam. Om däremot du begär enskild vårdnad och mamman gemensam eller enskild, då kan domstolen döma till fortsatt gemensam vårdnad. Du bör dock ha i åtanke att det finns en distinktion mellan vårdnad och umgänge. Även om skulle tilldömas enskild vårdnad har din dotter ändå en rätt till umgänge med den förälder det inte bor med (6 kap. 15 § FB). Det innebär att även om du skulle få enskild vårdnad, kan det anses vara till barnets bästa att ha ett umgänge med den andra föräldern. För att begära ändring i vårdnaden ska du vända dig till domstol, min rekommendation är i sådana fall att du bokar tid med en jurist som kan företräda dig.

Min första rekommendation är dock att du i första hand vänder dig till familjerättsenheten i din kommun. Familjerätten lyder under socialtjänsten och bistår bland annat med rådgivning om vårdnad, boende och umgänge samt det finns en möjlighet till samarbetssamtal. Samarbetssamtal är frivilliga så det krävs att ni båda går med på det för att ni ska träffas i ett sådant samtal.

Familjerätten har i regel väldigt professionell personal som är vana att handskas med ärenden som ert. Familjerätten har tystnadsplikt, är objektiv och ser till barnets bästa. Dess uppgift är att medla och se till att ni får en fungerande dialog. Kanske kan ni i familjerätten komma fram till en lösning som fungerar för er allihopa. Ibland är det bättre med en tredje part som kan hjälpa till att få en konstruktiv dialog. För att få kontakt med familjerätten kan du ringa till kommunens växel och be om att bli kopplad till rätt avdelning.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1461)
2020-05-31 Vårdnadshavare vägrar lämna ifrån sig barnen, umgängessabotage
2020-05-31 Får barnet bestämma hur ofta barnet träffar umgängesföräldern?
2020-05-31 Kan jag utöka umgängestiden?
2020-05-31 Får en vårdnadshavare själv bestämma vem som ska hämta på förskolan?

Alla besvarade frågor (80678)