FrågaFAMILJERÄTTVårdnadstvist16/03/2018

Hur gör jag för att få ensam vårdnad?

Hej.

Jag och min dotters pappa valde att separera i maj förra året. Han bestämde sig sedan för att flytta 60 mil ifrån henne. Som det ser ut just nu så kommer han ner var TREDJE helg, träffar alltså henne fredag morgon tills söndag förmiddag (åker runt 12-13), dvs han träffar henne 2,5 dagar i månaden. Resten sköter jag och min nya sambo. Har även försökt få ner pappan för att VABa när dottern varit sjuk, men det kunde han inte för det var för kort varsel. Vi har delad vårdnad och jag känner bara att detta är helt fel då jag tar allt ansvar och sköter precis allt med henne medans han hälsar på 1 gång i månaden. Finns det någon del i föräldrabalken för detta? Jag vill ha egen vårdnad. Hur stor är chansen för detta?

Lawline svarar

Hejsan! Kul att du vänder dig till oss på Lawline.

Utgångspunkter när jag svarar på din fråga.
Regler om vårdnad finns, som du redan vet, i föräldrabalken. Jag utgår från mitt svar att din fråga är om du kan få egen vårdnad utifrån omständigheterna du just berättat och att du vill ha mer bestämmanderätt över din dotter eftersom du anser att dotterns pappa inte är så inblandad i hennes liv. Jag utgår ytterligare att du och din dotters pappa inte har något avtal gällande boende men att hon bor stadigvarande hos dig.

Förstärk boendet med rättsliga åtgärder.
Som sagt, tolkar jag att du och han inte har ett avtal om boendet sinsemellan när det gäller eran dotter. Detta kan du ändra på och få till ett rättsligt avtal vilket ger mer skydd och bestämmanderätt till dig. Att ha rättslig kontroll är alltid bra, speciellt när det gäller din dotter.

Första steget vid ett upprättande av ett boendeavtal är att du vänder dig till kommunen där du bor och deras socialtjänst. De har en avdelning som oftast kallas för "familjerätten" som erbjuder samarbetsavtal där ni kan få hjälp med att få till stånd ett avtal om boende. Om detta inte fungerar, så gäller det att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten och låta dem avgöra målet. Lagrummet som reglerar detta är 6kap 14a§ föräldrabalk. Eftersom du redan är boendeförälder och allting verkar att fungera bra, så är det nära till omöjligt att du inte får boendet genom rättslig verkan. Du kan läsa mer om processen och tillvägagångssättet här.

Underhållsskyldighet.
Eftersom han inte står för hennes ekonomiska underhåll ska du få underhållsstöd från honom, 7kap 1§ föräldrabalk. Underhållsstödet ska ni avtala om och om du inte får det just nu så se till att få det. Det gör du genom samma förfarande som nämnt ovan. Familjerätten i socialtjänsten i din kommun kommer att kunna hjälpa dig mer med detta. Läs mer om det här.

Om ändrad vårdnad.
Ändring av vårdnad stadgas i 6kap 5§ föräldrabalk. Utgångspunkten för en ändrad i vårdnaden är barnet och vad som är det bästa för henne. Om du vill ändra vårdnaden så börjar du ärendet genom att, även här, skicka in en stämningsansökan till tingsrätten som sagt ovan.

Utgången vid en eventuell vårdnadstvist för er kan jag tyvärr inte säga eftersom det beror även på vad din dotters pappa vill. Om han vill ha fortsatt delad vårdnad så kan rätten bestämma om delad vårdnad emot din vilja. Om han vill ha ensam vårdnad och du också vill ha ensam vårdnad så måste rätten välja en av er som vårdnadshavare. Rätten lägger mycket vikt på att barnet ska ha god kontakt med båda föräldrar och det kräver således starka omständigheter som säger emot detta för att ensam vårdnad ska kunna förordnas. Faktumet att han inte träffar henne ofta eftersom han bor långt ifrån kommer sannolikt inte räcka för rätten att bestämma ensam vårdnad för dig. Emellertid kan det finnas andra omständigheter som gör så att du kan få ensam vårdnad som du inte har berättat och det kan vara värt att väcka talan genom stämningsansökan.

Jag hoppas att jag har kunnat hjälpa dig och upplysa dig om dina möjligheter! Vill du ha ytterligare hjälp att tillvarata dina rättigheter så kan du alltid boka tid med en av Lawlines egna jurister genom att klicka här.

Med vänliga hälsningar!

Binh TranRådgivare
Hittade du inte det du sökte?