Hur gör jag för att en viss summa pengar ska tillfalla mig vid en skilsmässa men istället tillfalla min make om jag går bort?

2017-07-23 i Enskild egendom
FRÅGA
Hejsan, Jag har fått ett förskottsarv av min mamma och är gift sedan 131026 och undrar hur jag ska formulera texten i äktenskapsavtalet så det blir rätt och riktigt. Det är som så att jag fått en summa pengar i förskottsarv av min mamma och jag och min make har använt dessa pengar som insatts i en bostadsrätt. Jag skulle vilja formulera mig på det vis att om vi skiljer oss så tillfaller dessa pengar mig vid en försäljning av bostadsrätten men om jag dör tillfaller pengarna honom så han kan bo kvar i bostadsrätten om han önskar. Eller bör jag skriva på det viset? Vem tillfaller pengarna annars vid ett dödsfall om man skriver ett äktenskapsavtal? Vi har ett barn på 1,5 år ungefär och jag vill ju att pengarna ska ligga kvar i huset om jag går bort så de kan bo kvar.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om vad som händer med makars egendom om de skiljer sig eller den ena maken går bort finns i Äktenskapsbalken och Ärvdabalken. Inom juridiken kallar vi ett sådant äktenskapsavtal som du beskriver för ett äktenskapsförord.

Om du vill att arvet efter din mamma ska tillfalla dig ifall du och din make skiljer er så kan det mycket riktigt vara en bra idé att upprätta ett äktenskapsförord. I äktenskapsförordet kan ni bestämma att den summa som du ärvt av din mamma ska vara din så kallade enskilda egendom. Det innebär att om du och din make skiljer er så kommer dessa pengar inte att delas lika mellan er utan du får behålla hela den summan själv. Att viss egendom kan göras till din enskilda egendom genom ett äktenskapsförord framgår av reglerna i Äktenskapsbalkens 7 kap. 2§ 1 punkten.

När du går bort är det egentligen ditt barn som ska ärva all din egendom, enligt Ärvdabalkens 2 kap. 1§. Om du och din make fortfarande är gifta när du går bort och ni endast har gemensamma barn så kommer dock all din egendom först att tillfalla din make. Det kan utläsas ur Ärvdabalkens 3 kap. 1§ 1 stycket. Erat gemensamma barn får sedan ut arvet efter dig när även din make har gått bort, barnet får alltså ut arvet efter båda sina föräldrar samtidigt. Detta innebär med andra att om du dör så tillfaller all din egendom, inklusive arvet efter din mamma, automatiskt din make och han kan därmed bo kvar i bostadsrätten. Du behöver därför inte skriva att pengarna ska tillfalla din make om du dör eftersom det redan kommer att ske automatiskt enligt de vanliga arvsreglerna.

Ett äktenskapsförord måste vara skriftligt, undertecknas av båda makarna och lämnas in till Skatteverket för registrering, enligt Äktenskapsbalkens 7 kap. 3§ 2 och 3 stycket. Det är mycket viktigt att äktenskapsförordet verkligen lämnas in till Skatteverket, annars är det inte giltigt! Ett äktenskapsförord där viss egendom görs till den ena makens enskilda kan exempelvis formuleras såhär:

Namn Efternamn (personnummer) och Namn Efternamn (personnummer) avtalar härmed att det arv som Namn Efternamn fått av sin mamma om (summa) kr skall vara Namn Efternamns enskilda egendom”.

Hoppas att detta besvarade din fråga! Om du har fler frågor angående hur ni ska formulera erat äktenskapsförord eller kring förskottsarvet efter din mamma är du givetvis välkommen att vända dig till oss på Lawline igen.

Vänligen,

Cecilia Sikström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Enskild egendom (412)
2021-07-25 Vad innebär makarnas rätt till giftorätt?
2021-07-16 Kan man göra sitt arv till enskild egendom hos sina arvstagare?
2021-06-30 Hur blir det vid bodelning om fastighet skrivits över på endast en av makarna?
2021-06-30 Vad är enskild egendom och hur fördelas det på arvingar?

Alla besvarade frågor (94179)