Hur gör jag för att en viss summa pengar ska tillfalla mig vid en skilsmässa men istället tillfalla min make om jag går bort?

Hejsan,

Jag har fått ett förskottsarv av min mamma och är gift sedan 131026 och undrar hur jag ska formulera texten i äktenskapsavtalet så det blir rätt och riktigt.

Det är som så att jag fått en summa pengar i förskottsarv av min mamma och jag och min make har använt dessa pengar som insatts i en bostadsrätt. Jag skulle vilja formulera mig på det vis att om vi skiljer oss så tillfaller dessa pengar mig vid en försäljning av bostadsrätten men om jag dör tillfaller pengarna honom så han kan bo kvar i bostadsrätten om han önskar. Eller bör jag skriva på det viset? Vem tillfaller pengarna annars vid ett dödsfall om man skriver ett äktenskapsavtal? Vi har ett barn på 1,5 år ungefär och jag vill ju att pengarna ska ligga kvar i huset om jag går bort så de kan bo kvar.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om vad som händer med makars egendom om de skiljer sig eller den ena maken går bort finns i Äktenskapsbalken och Ärvdabalken. Inom juridiken kallar vi ett sådant äktenskapsavtal som du beskriver för ett äktenskapsförord.

Om du vill att arvet efter din mamma ska tillfalla dig ifall du och din make skiljer er så kan det mycket riktigt vara en bra idé att upprätta ett äktenskapsförord. I äktenskapsförordet kan ni bestämma att den summa som du ärvt av din mamma ska vara din så kallade enskilda egendom. Det innebär att om du och din make skiljer er så kommer dessa pengar inte att delas lika mellan er utan du får behålla hela den summan själv. Att viss egendom kan göras till din enskilda egendom genom ett äktenskapsförord framgår av reglerna i Äktenskapsbalkens 7 kap. 2§ 1 punkten.

När du går bort är det egentligen ditt barn som ska ärva all din egendom, enligt Ärvdabalkens 2 kap. 1§. Om du och din make fortfarande är gifta när du går bort och ni endast har gemensamma barn så kommer dock all din egendom först att tillfalla din make. Det kan utläsas ur Ärvdabalkens 3 kap. 1§ 1 stycket. Erat gemensamma barn får sedan ut arvet efter dig när även din make har gått bort, barnet får alltså ut arvet efter båda sina föräldrar samtidigt. Detta innebär med andra att om du dör så tillfaller all din egendom, inklusive arvet efter din mamma, automatiskt din make och han kan därmed bo kvar i bostadsrätten. Du behöver därför inte skriva att pengarna ska tillfalla din make om du dör eftersom det redan kommer att ske automatiskt enligt de vanliga arvsreglerna.

Ett äktenskapsförord måste vara skriftligt, undertecknas av båda makarna och lämnas in till Skatteverket för registrering, enligt Äktenskapsbalkens 7 kap. 3§ 2 och 3 stycket. Det är mycket viktigt att äktenskapsförordet verkligen lämnas in till Skatteverket, annars är det inte giltigt! Ett äktenskapsförord där viss egendom görs till den ena makens enskilda kan exempelvis formuleras såhär:

Namn Efternamn (personnummer) och Namn Efternamn (personnummer) avtalar härmed att det arv som Namn Efternamn fått av sin mamma om (summa) kr skall vara Namn Efternamns enskilda egendom”.

Hoppas att detta besvarade din fråga! Om du har fler frågor angående hur ni ska formulera erat äktenskapsförord eller kring förskottsarvet efter din mamma är du givetvis välkommen att vända dig till oss på Lawline igen.

Vänligen,

Cecilia SikströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Enskild egendom? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”