Hur gör jag för att en gåva till mitt barn ska ses som förskott på arv?

2017-09-24 i Förskott på arv
FRÅGA
Jag vill stödja en gift dotter med pengar till en sommarstuga, men vill att det ska vara rättvist för mitt andra barn. Jag har hus och tillgångar som gör arvet efter mig stort nog. Är det tillräckligt att jag skriver ett bevittnat gåvobrev enligt följande:Jag ger min dotter XX en gåva på två miljoner kronor som enskild egendom. Gåvan ska ses som förskott på arv.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att redogöra för vilka rättsregler som är viktiga att känna till när man formulerar ett gåvobrev till ett barn.

Huvudregeln är att alla gåvor till ditt barn är förskott på arv (6 kap. 1 § ärvdabalken). Om inget gåvobrev finns kommer därmed gåvan "automatiskt" att anses vara förskott på arv. Det är dock alltid bra att vara tydlig för att förhindra att det i framtiden uppstår en tvist beträffande arvet efter dig.

För att gåvan ska ses som enskild egendom krävs däremot ett villkor från gåvogivaren att gåvan ska vara mottagarens enskilda (7 kap. 2 § 1 st. 2 p. äktenskapsbalken). Det bästa är att upprätta ett gåvobrev där detta framgår.

Ditt gåvobrev ser ut att vara tillräckligt bra och tydligt formulerat för att din vilja ska kunna förverkligas. Du måste inte nödvändigtvis få gåvobrevet bevittnat, men detta kan leda till ett ökat bevisvärde om det skulle uppstå en tvist.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Hälsningar,

Viktor Svensson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?