Hur gör jag för att en gåva ska bli mottagarens enskilda egendom?

Hej!

Jag hjälpte min son att köpa en bostadsrätt i Sthlm för några pr sedan. Jag stod som ägare på 90% och han ägde 10%.

I praktiken ägde han hela, amorterade på lånen betalade alla avgifter samt bodde i lgh.

När han sålde den så blev vinsten 800 000.

90% av vinsten är juridiskt sett min. Den vill jag ge som gåva till honom. Skriver jag ett gåvobrev för lös egendom. Vad behöver jag speca i brevet? Det ska vara en enskild egendom då han idag är gift. Ska jag datera brevet med försäljningsdatum som var innan han gifte sig?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar frågan som att du undrar om du kan ge vinsten från försäljningen i gåva till din son med förbehållet att gåvan ska utgöra enskild egendom. Regler om makars egendom finns i 7 kap. äktenskapsbalken (ÄktB).

Hur gör jag för att en gåva ska bli mottagarens enskilda egendom?

Enskild egendom är egendom som en make har fått i gåva av någon annan med villkoret att gåvan ska vara mottagarens enskilda (7 kap. 2 § första stycket andra punkten ÄktB). Det spelar ingen roll om mottagaren är gift eller ogift när gåvan ges, under förutsättning att gåvobrevet innehåller ett förbehåll om att gåvan ska vara mottagarens enskilda egendom. Det är alltså oväsentligt vilken dag gåvobrevet är daterat till, men jag föreslår att du daterar brevet till den dag det upprättas.

För att gåvan till din son ska vara hans enskilda egendom behöver du uttryckligen ange detta i gåvobrevet. I övrigt finns det inga formkrav, vilket gör att du kan upprätta gåvobrevet på egen hand. Jag rekommenderar dig dock att kontakta en jurist för hjälp med att upprätta gåvobrevet, då det är viktigt att brevet formuleras tydligt så dess innehåll inte kan feltolkas. Du boka tid hos en jurist på Lawline här.

Hoppas detta var svar på frågan, annars får du gärna återkomma till oss!

Med vänliga hälsningar

Oscar FriedrichRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Enskild egendom? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000