Hur gör jag för att byta/välja skola till mina barn vid gemensam vårdnad?

2019-07-02 i Barnrätt
FRÅGA
Hej, jag och mina tvåbarns pappa är skilda och lever i olika kommuner. Vi bodde tillsammans i hans kommun tidigare. Min dotter ska börja förskoleklass och min son går på förskolan i pappans kommun. Jag vill byta så dom går i skola och förskola hos mig i min kommun, eftersom den här skolan är nyare och mer uppdaterad. Och jag måste åka "åt fel håll" för att lämna dom före jobbet och sen tillbaka och åka åt andra hållet för att komma till jobbet, vilket betyder att jag pendlar 12 mil om dagen för att skolan ligger åt fel håll för mig. Om vi skulle byta skola skulle jag fortfarande få pendla 8 mil och pappan 8 mil.Hur går jag vidare då pappan vägrar byta skola? (Våran dotter börjar skolan efter sommaren, så hon har inte slutat förskolan än)
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Reglerna om barns boende, vårdnad och umgänge finns i Föräldrabalkens (FB) 6 kapitel. Enligt bestämmelserna ska barnets bästa vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge (6 kap. 2 a § FB). Som vårdnadshavare har ni både en rättighet och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (6 kap. 11 § FB). När barnet står under vårdnad av båda föräldrarna ska sådana beslut tas av vårdnadshavarna tillsammans (6 kap. 13 § FB). De beslut ni måste vara ense om är beslut som är av ingripande betydelse för barnets framtid. I det innefattas bland annat barns skolgång.

Eftersom ni har gemensam vårdnad har du inte rätt att byta skola eller att välja vilken skola barnen ska gå i, utan att du är överens med pappan. Det enda sättet för dig att ensidigt få bestämma över barnen skolgång är att du får enskild vårdnad om dem.

Vänd dig till familjerätten för ett samtal i första hand

Kan ni inte komma överens om barnens skolgång är min rekommendation att du i första hand vänder dig till familjerättsenheten i din kommun. Familjerätten lyder under socialtjänsten och bistår bland annat med rådgivning om vårdnad, boende och umgänge samt det finns en möjlighet till samarbetssamtal. Samarbetssamtal är frivilliga så det krävs att ni båda går med på det för att ni ska träffas i ett sådant samtal.

Familjerätten har i regel väldigt professionell personal som är vana att handskas med ärenden som ert. Familjerätten har tystnadsplikt, är objektiv och ser till barnets bästa. Dess uppgift är att medla och se till att ni får en fungerande dialog. Kanske kan ni i familjerätten komma fram till en lösning avseende vart barnen ska gå i skola. Ibland är det bättre med en tredje part som kan hjälpa till att få en konstruktiv dialog. För att få kontakt med familjerätten kan du ringa till kommunens växel och be om att bli kopplad till rätt avdelning.

Kan ni inte komma överens i samarbetssamtal är ett sista steg att söka enskild vårdnad om barnen. Jag rekommenderar dig dock att i första hand försöka komma överens med pappan, antingen direkt er emellan, eller med hjälp av samarbetssamtal.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1369)
2020-01-14 Kan jag önska vilka som ska vara vårdnadshavare om vi föräldrar skulle avlida?
2020-01-11 Kan man kräva barn att betala hyra?
2020-01-11 Vad krävs för enskild vårdnad och ensam umgängesrätt?
2020-01-07 Vårdnashavares rätt att resa utomlands med barn utan den andra vårdnadshavarens samtycke

Alla besvarade frågor (76383)