Hur gör jag för att begära betalt utifrån ett skuldebrev?

2020-10-01 i Fordringar
FRÅGA
HejMin släkting har erkänt att hon stulit pengar av mig vilket hon erkänt bla för två banktjänstemän. Ett skuldbrev upprättades och båda har skrivit under den. I brevet står att jag har fått en del av hennes bostadsrättslägenhet som säkerhet för lånet men det skrevs innan det fanns beslut om detta. Jag tog risken och nu har det visat sig att hon inte skickar in de papper som var nödvändiga för att registerna mig som ägare till bostaden. Däremot har jag ett skuldebrev med ett felaktigt innehåll. Kan jag trots detta gå till kronofogden och driva in skulden. Jag kan ju bevisa att jag inte äger någon del av bostaden. Eller måste ett nytt skuldebrev upprättad?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag förstår det utifrån vad du presenterat i din fråga har en släkting till dig stulit pengar från dig, vilket hon bland annat erkänt för två banktjänstemän. Det har upprättats ett skuldebrev i vilket det står att du erhållit del i din släktings lägenhet som säkerhet för lånet. Det är således något svårtolkat hur du menar; men min uppfattning är att även om din släkting utan din tillåtelse tagit pengar från dig har du valt att bedöma det som ett lån, vilket är anledningen till att ett skuldebrev upprättats.

Ett skuldebrev är ett bra bevismedel för en fordran och det ska göras en distinktion mellan skuldebrevet och säkerheten i lägenheten. En säkerhet i lägenhet innebär inte heller att du registreras som ägare i lägenheten. Ägandet består för din släkting medan lägenheten pantsätts som säkerhet för ditt lån. I normala fall sker en pantsättning genom s.k. tradition (dvs. att ett föremål överlämnas), vilket inte är möjligt när det gäller bostadsrätter. När det gäller pantsättning av bostadsrätt krävs istället att bostadsrättsföreningen underrättas om pantsättningen. Underrättelse, s.k. denuntiation, sker bäst skriftligen genom brev. För att bostadsrätten ska vara pantsätt krävs det således att låntagaren informerar föreningen om pantsättningen.

För att driva in skulden kan du ansökan om ett betalningsföreläggande. Bestämmelser om betalningsföreläggande finns i lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning. En ansökan om betalningsföreläggande får göras för att få gäldenären (den betalningsskyldige) att betala en penningskuld som är förfallen till betalning om förlikning är tillåten i saken (2 §). I ditt fall vet jag inte hur skuldebrevet är utformat. Finns det ett sista betaldatum är skulden inte förfallen till betalning och du kan inte heller ansöka om betalningsföreläggande. Finns det däremot inget sista betaldatum avtalat ska skulden betalas vid anfordran (dvs. när du begär det). I det fallet är min rekommendation att du till att börja med begär att låntagaren betalar. Om så inte sker kan du ansöka om betalningsföreläggande. Ansökan om betalningsföreläggande ska göras skriftligen till Kronofogdemyndigheten (9 §). I ansökan ska du ange ditt yrkande och grunden för det (10 §). Det betyder att du ska skriva vad du begär och varför du begär det. Du ska även ange skuldens belopp, förfallodagen och eventuell ränta du begär (11 §). På Kronofogdemyndighetens hemsida finns väl förklarat hur du fyller i en ansökan om ett betalningsföreläggande. Att ansöka kostar 300 kronor.

Det som händer när det ansöks om ett betalningsföreläggande är att Kronofogdemyndigheten skickar ett brev till gäldenären (låntagaren) och följande kan hända:

1. Gäldenären väljer att betala till dig.
2. Gäldenären invänder mot skulden genom att skriva till Kronofogdemyndigheten. Du får då avgöra själv om du vill att din ansökan i fortsättningen ska behandlas av domstol. Om du väljer att gå till domstol tillkommer en avgift till domstolen.
3. Gäldenären hör inte av sig till Kronofogdemyndigheten. Då meddelas ett utslag att gäldenären är skyldig att betala det du begärt. Även i det fallet kan låntagaren invända och det kan krävas att domstol tar över ärendet.

Om gäldenären betalar i första steget är problemet löst för dig och du har fått dina pengar. Om det meddelas ett utslag och vederbörande inte invänder kommer Kronofogdemyndigheten att börja med att driva in skulden, vilket kan ske genom t.ex. utmätning hos gäldenären.

Min rekommendation för det fall att skulden är förfallen är att du börjar med att skicka ett kravbrev till låntagaren med en begäran om betalning. Vill du inte skicka ett kravbrev själv kan en av våra jurister vara behjälpliga. Vägrar låntagaren att betala kan det därefter vara ett alternativ att ansöka om betalningsföreläggande.

För det fall att du önskar hjälp från en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Då du beställt telefonuppföljning kommer jag att ringa dig i ärendet imorgon, fredagen den 2 oktober, klockan 9.30. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Om den föreslagna tiden inte är lämplig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post dessförinnan, så bokar vi in en annan tid.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (787)
2021-04-29 Vad kan man göra om en kund vägrar att betala?
2021-04-27 Måste jag betala en kontrollavgift ("p-bot") när jag skrivit in fel registreringsnummer i betaltjänsten?
2021-04-26 Är det möjligt att få tillbaka pengarna vid muntlig utfästelse om betalning?
2021-04-24 Måste man betala faktura med fel namn?

Alla besvarade frågor (92029)