Hur gör jag ena barnets arvslott till enskild egendom genom testamente?

2021-02-14 i Testamente
FRÅGA
Jag är en ensamstående kvinna, har två vuxna barn, som kommer att ärva all min kvarlåtenskap. Jag vill att det ena barnets arvslott ska vara enskild, men inte en andres. Ska det anges i ett testamente eller hur gör jag det mest korrekt?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Såsom jag förstår din fråga, undrar du hur ska göra ditt ena barns arvslott till enskild egendom, medan ditt andra barns arvslott inte ska vara det.

För att besvara din fråga kommer jag förklara vilka regler som finns, för att sedan applicera dessa på din situation. Jag kommer i slutet av mitt svar skriva med en sammanfattning med rekommendationer på hur du kan gå tillväga med din fråga.

Enskild egendom
Regler om vad som utgör enskild egendom finns i äktenskapsbalken (ÄktB).

För att egendom som någon ärver ska bli enskild, ska detta nämnas i ett testamente (7 kap. 2 § 4 punkten ÄktB). Det betyder att för att ditt barns arvslott ska bli enskild egendom behöver detta nämnas uttryckligen i ett testamente. Skrivs det inte med, kommer arvslotten att vara ett vanligt arv, och inte bli enskild egendom.

Testamente
Bestämmelser om hur ett testamente ska upprättas finns i ärvdabalken, förkortad ÄB.

Ett testamente ska upprättas skriftligt med två vittnen, och båda vittnena ska vara närvarande när testatorn (den som skriver testamentet) undertecknar testamentet (10 kap. 1 § ÄB). De båda vittnena ska också skriva under testamentet med sina namn (10 kap. 1 § ÄB). Detta innebär att testamentet ska göras skriftligen och med 2 vittnen som är närvarande när du undertecknar ditt testamente. De du valt som vittnen ska också skriva under testamentet med sina namn.

Det finns även regler om vilka som inte får vara vittnen vid ett testamente:
- Den som är under 15 år
- Någon som på grund av psykisk störning saknar insikt om betydelse av vittnesbekräftelse
- Testatorns make eller sambo
- Släktskap till testatorn i rätt upp- eller nedstigande led (föräldrar, morföräldrar, farföräldrar, barn etc.)
- Svågerlag (styvföräldrar, styvbarn)
- Testatorns syskon
(10 kap. 4 § 1 stycket ÄB).
Dessa får du alltså inte be vara vittne när du skriver ditt testamente.

Ingen får heller bevittna ett förordnade till honom eller henne själv, en make eller sambo, ett syskon eller någon som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap, eller svågerlag till honom eller henne (10 kap. 4 § 2 stycket ÄB). Det innebär att ditt barn som du testamenterar arvslotten till som enskild egendom inte själv får bevittna testamentet. Inte heller hens sambo/make, syskon, barn eller annan förälder eller svåger. Dessa får alltså inte heller bevittna ditt testamente.

Skulle du välja någon av ovanstående personer att bevittna ditt testamente, kommer testamentet ogiltigförklaras (13 kap. 1 § ÄB).

Sammanfattning och rekommendationer
För att ditt ena barns arvslott ska bli enskild egendom behöver detta skrivas ned i ett testamente. Testamentet ska vara skriftligt och två vittnen behöver bevittna när du undertecknar testamentet. Dessa vittnen ska även själva skriva under testamentet. Viktigt att komma ihåg är vilka som inte får bevittna ditt testamente. Skulle du välja någon som inte är tillåten att bevittna testamentet enligt lag, leder detta till ogiltighetsförklaring av testamentet.

Jag rekommenderar dig att fundera ut vilka du vill som ska bevittna ditt testamente, och ser till att det är någon som får göra detta enligt ovanstående regler. Dessutom, så behöver inte ett testamente registreras för att bli giltigt. Det är upp till den som skriver testamentet att förvara detta på en säker plats. Därför rekommenderar jag dig också att om du upprättar ett testamente att förvara detta på en säker plats, som du har tillgång till, exempelvis ett bankfack eller liknande.

Jag hoppas att jag har besvarat din fråga. Om du har fler funderingar är du alltid välkommen att höra av dig till oss på Lawline!

Vänligen,

Hilma Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2952)
2021-10-22 Hur mycket kan vi testamentera bort?
2021-10-18 Vem ärver när testamentstagarna avlidit?
2021-10-18 Vittnens närvaro vid upprättande av testamente
2021-10-16 Måste man vara myndig för att vara med i ett testamente?

Alla besvarade frågor (96482)