Hur ska jag göra för att gåvor till mina barn ska ses som förskott på arv?

Hej Jag är änka sedan många år tillbaka. Aldrig omgift eller ny sambo och inga nytillkomna barn. Finns tre nu vuxna barn från äktenskapet. Två bor i Sverige och en har emigrerat till Nordamerika. 1. Jag hjälpte för några år sedan ett barn, A, med en större summa för köp av lägenhet utan att vi skrev papper på det. Vi kallade det ett lån. 2. Ett annat barn är nu i behov av ekonomisk stöd för att skaffa ett boende i Nordamerika, så jag vill nu ge samma summa som gåva och göra klart för alla att även A`s "lån" skall betraktas som gåva. 3. Mitt tredje barn har tidigare fått 1/4 av den summan utan att något papper skrevs, gåva som hjälp till bröllop. Jag vill nu ge ytterliga 1/4 men övriga 50% får vänta, oklart hur länge, möjligen till framtidens bouppteckning. Hur skall jag göra för att det skall bli klart och tydligt för alla att gåvorna är att betrakta som arvsförskott och att ett barn skall ha sina resterande 50% innan arvet delas i tre delar vid bodelning? Om lösningen är gåvobrev, skall de då skrivas under av alla eller bara av mig? Hur formulerar man ett gåvobrev? Och var förvarar man ett gåvobrev? Måste ett testamente också skrivas för att gåvobreven skall vara giltiga? Vänliga hälsningar 

Lawline svarar

Hejsan, och tack för din fråga. 

Enligt svensk lag (Ärvdabalken (ÄB) anses som huvudregel alla gåvor till bröstarvingar utgöra förskott på arv  och ska räknas av från arvslotten ( ÄB 6 kap. 1 §). Om det inte ska ses som förskott på arv måste det tydligt framgå i t ex gåvobrev. När du dör kommer värdet av gåvorna att läggas till dödsboet, sedan delas arvet, och de som fått förskott får ut sin arvslott minus förskottet (ÄB 6 kap. 5 §). Ett förskott på arv ska alltså inte minska de andras arv, även om detta kan ske i de fall förskottet är större än arvslotten - det tycks inte vara någon risk i ditt fall. 

Du behöver således inte göra någonting för att gåvorna ska räknas som förskott på arv, det är bara om du inte vill de ska avgöra förskott på arv som du behöver göra någonting. Däremot kan det ju vara svårt att bevisa alla gåvor som skett efter din död, och av den anledningen kan du om du vill upprätta gåvobrev för att det ska finnas "på papper". Här kan du till fast pris upprätta ett gåvobrev, eller så skriver du ett själv. Du kan om du vill ange att gåvan ska ses som förskott på arv men det är som nämnts inget som egentligen behövs, men skriver du ändå gåvobrev kan det kanske kännas extra tryggt att ha även det på papper. 

Vänligen, 

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”