Hur goda chanser har vi att vinna mot ett företag som utfört en tjänst på ett dåligt sätt?

Hej!

Vi är i en tvist med företaget som målat om vår lägenhet. De har målat, satt upp stuckatur samt slipat golv (golvet gjordes av en underleverantör till dem).Vi har bestridit del av fakturan enligt följande. Vi kom muntligen överens om att de skulle måla elementen med elementfärg. I avtalet står att de ska måla i samma färg som vägg, vilket jag tolkat som i samma kulör. Nu har de dock målat elementen med väggfärg, vilket vi har förstått är fel då elementfärg bör användas. De vill inte åtgärda utan menar att det är korrekt gjort. Vi har bestridit kostnaden för åtgärd, 4000 kr.

Golvsliparen förstörde en sten framför öppen spis genom att slipa på den. Fotobevis före/efter finns. Åtgärd kostar 2000 kr, den summan har vi också bestridit.Utöver dessa fel är även stuckaturen dåligt uppsatt och de har repat golvet, något som vi valt att inte göra avdrag för då de nekar felen och vi känt att vi får leva med dem. De vägrar acceptera dessa avdrag och har skickat vidare ärendet till Kronofogden.

Vi befinner oss i utlandet och vet därför inte om vi fått något krav än. Hur lång tid har man på sig att bestrida till Kronofogden? Vi är borta i 1,5 veckor till. Vad gäller om en part är bortrest? Borde jag bestrida även de saker som vi sagt att vi får vara okej med "om vi ändå håller på"?

Hur bedömer ni våra chanser att vinna i tingsrätt? Vilka kostnader kan uppkomma om vi förlorar? Borde vi anmäla till ARN?

Tack på förhand!

Lawline svarar

Inledning

Hej!

Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du vill att jag ska vidareutveckla någon del av svaret är du välkommen att publicera en kommentar, alternativt mejla marcus.backstrom@hotmail.com. Jag har delat upp svaret på så vis att varje rubrik avhandlar en av de frågor du formulerat. Längst ned återfinns en sammanfattande bedömning från min sida.

Har ni rätt att göra avdrag för den felaktiga målningen?

Utgångspunkten är, naturligtvis, att det som avtalats också ska presteras. Ett muntligt avtal är lika giltigt som ett skriftligt, så under förutsättning att det går att bevisa att det faktiskt var elementfärg som avsågs med avtalet ska ni inte betala för denna del.

Även om det inte går att bevisa förekomsten av det muntliga avtalet uppställer konsumenttjänstlagen krav på fackmannamässigt utförande (4 §). Eftersom konsumenttjänstlagen enligt 3 § inte går att avtala bort kan en entreprenör alltså inte åsidosätta fackmannamässigheten med hänvisning till att en icke fackmannamässig metod har avtalats.

Om resultatet av arbetet avviker från vad konsumenten har rätt att förvänta sig är tjänsten att betrakta som felaktig (11 §). Konsumenten har förstås alltid rätt att förvänta sig ett fackmannamässigt utförande. I situation då detta inte uppfyllts får konsumenten, genom att avstå från att betala, göra prisavdrag (21 §). Prisavdraget får motsvara kostnaden för att åtgärda felet (22 §).

Som jag ser det kokar hela denna del av er fråga ned till om det kan anses ej fackmannamässigt att måla om ett element med väggfärg (oavsett vad som blivit avtalat). Min spontana gissning är att det inte är ett fackmannamässigt tillvägagångssätt. Detta får ni dock ta med en nypa salt då mina kunskaper på det specifika området är begränsade.

Har ni rätt att göra avdrag för den förstörda stenen?

Näringsidkaren är skyldig att ersätta konsumenten för materiell skada som uppstått under arbetets gång (32 §). Rent praktiskt är det naturligtvis lättast att konsumenten tillgodogör sig denna ersättning genom att inte betala en del av det belopp som fakturerats.

Min bedömning är att ni har rätt till skadestånd motsvarande kostnaden för att återställa stenen till ursprungligt skick.

Vilka tidsfrister gäller hos Kronofogden?

När en ansökan om betalningsföreläggande inkommit till Kronofogden måste svarandeparten (i detta fall ni) först bli delgiven. Delgivning innebär att man bekräftar att man fått ta del av det material som ärendet handlar om. Att ni är på semester i ytterligare några dagar innebär inte några problem ur detta avseende. Vid hemkomsten är det dock bra om ni direkt meddelar er inställning i ärendet till Kronofogden.

Vad kan bestridas?

Ni kan bara förhålla er till det som företaget faktiskt skickat in till Kronofgoden. Det beloppet kan ni helt eller delvis bestrida. Under förutsättning att företaget ansökt om betalningsföreläggande för hela beloppet kan ni således invända mot betalningsskyldigheten i sin helhet. Detta tror jag dock inte är särskilt klokt med tanke på att det, trots allt, finns ett visst värde i det arbete som de utfört.

Chanser och risker med en rättsprocess

Givet att företaget, efter att ni bestridit anspråket, väljer att ta saken vidare till tingsrätten bedömer jag, i linje med vad som framgår ovan, att ni har goda chanser att vinna. Elementarbetet verkar som sagt taffligt utfört och näringsidkare har ett förhållandevis strängt ansvar för skador som uppstår under genomförande av ett arbete.

Vid vinst i tingsrätten har ni rätt till ersättning för kostnaden motsvarande en timmes juridisk rådgivning samt eventuella bevisnings- och resekostnader. Vid förlust måste ni dels betala företaget motsvarande kostnadsposter, dels själva beloppet som de kräver plus ränta. En väldigt viktig detalj i sammanhanget är att detta begränsade rättegångskostnadsansvar endast gäller tvister på belopp under 22 400 kr. Om tvistens värde är större än så måste den förlorande parten betala alla rättegångskostnader (vilket t.ex. kan vara 10 timmars juridisk rådgivning).

Bör ni anmäla till ARN?

En anmälan till ARN är aldrig av ondo. Eftersom ARN:s beslut inte har någon juridisk verkan ställer jag mig dock tveksam till om det kommer få några positiva effekter för er (företaget ifråga ger ju inte sken av att vara överdrivet tillmötesgående).

Min rekommendation

Mitt intryck, som förstår är långt ifrån någon garanti, är att ni har goda utsikter att undgå betalningsskyldighet för de poster du har redogjort för i frågan. Följaktligen tycker jag att ni ska bestrida det krav som nu ligger hos Kronofogden och, om företaget inte viker ned sig, låta saken gå till tingsrätten. Däremot anser jag att ni bör betala de delar av arbetet som ni ändå är hyggligt nöjda med. Risken är annars att ni gör tvisten onödigt stor, vilket leder till betydligt sämre odds för förlust och tillhörande rättegångskostnadsansvar.

I en tvist av den här ringa storleken blir det snabbt för dyrt att anlita "riktig" juridisk expertis. Likväl kan det vara bra att stämma av dokument och dylikt med någon som har åtminstone grundläggande kunskaper i processföring. Om ni inte har en sådan person i er omgivning kan ni höra av er till mig via mejladressen ovan.

Med vänlig hälsning,

Marcus BäckströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumenttjänstlagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”