hur går man vidare efter ARNs rekommendation?

2020-11-14 i Domstol
FRÅGA
Om ARN beslutar till min fördel i tvisten med bilfirman och bilfirman struntar i rekommendationen, hur kan jag gå vidare?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som du själv uppger så är ARNs beslut endast rekommendationer, och näringsidkaren kan strunta i att följa dem om de vill. Om så är fallet, så är nästa steg att stämma företaget till domstol. Om tvisten gäller en konsumenträttstvist, så ska du stämma till allmän domstol, alltså tingsrätten där företagets styrelse har sitt säte. Du kan läsa mer om ansökan om stämning på Sveriges Domstolars hemsida. Du kan även läsa mer här om hur en tvist i domstol går till. Det kostar en avgift att stämma till domstol. Om anspråket du har ligger på under 23 650 kr, kostar det 900 kr. Om anspråket ligger på över detta, eller inte ett bestämt belopp, kostar det 2 800 kr att ansöka. Även detta står på domstolens hemsida.

Du kan i domstol använda ARNs utlåtande som underlag för din talan, men också annan bevisning så som vittnesförhör, skriftväxling och liknande. Om du överväger att stämma företaget till domstol rekommenderar jag dig att kontakta ett juridiskt ombud som kan hjälpa dig. Du kan även vända dig till vår juristbyrå som kan hjälpa dig att formulera stämningsansökan och liknande. Det finns även en blankett på Sveriges Domstolars hemsida som du kan använda som underlag som stämningsansökan, men det kan ändå vara svårt att formulera sina yrkanden själv.

Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Hoppas ni har fått någorlunda svar på era frågor!

Vänligen,

Sara Pedersen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (536)
2022-01-16 Kan hovrätten döma till ett hårdare straff om åklagren har överklagat tingsrättens dom?
2022-01-13 Kan barn under 18 år stämma sin pappa?
2021-12-30 Avgörande av brottmål utan huvudförhandling
2021-12-29 Fråga om dom som vunnit laga kraft

Alla besvarade frågor (98506)