Hur går man tillväga vid ändring av testamente?

2017-10-17 i Testamente
FRÅGA
Vi min fru och jag har ett testamentet som gjordes 1987 om vi alla våra två barn och vi båda skulle gå bort då ville vi två olika skulle ärva. NU har de personerna dött och det är nya tankar.Allt är en enkel ändring som behöver göras där det i stort sett då går till andra ändamål.Vid normala förhållande ärver våra barn oss så bara om alla omkomma vid samma tillfälle så är det aktuellt ändra.Var finns vår testamente och går det ordna enklare en ändring?Måste det till en juridisk hjälp vid så enkla ändringar ?Hur går man enklast tillväga ?Testamentet skall ändras.
SVAR

Hej, tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Ändring av testamente regleras i ärvdabalken (ÄB).

Det är fullt möjligt att ändra ett testamente och kan göras på flera sätt. Antingen kan man återkalla det gamla testamentet (10:5 ÄB) och skriva ett helt nytt testamente eller så kan man göra tillägg eller ändra i det redan befintliga testamentet. Det går att upprätta ett nytt testamente som gäller tillsammans med ett befintligt testamente, där man i det nya testamentet anger att ett visst testamentförordnande i det tidigare testamentet inte längre ska gälla. Men då gäller det att ange detta tydligt för att det inte ska uppstå oklarheter vid tolkningen av ett tillägg/ändring. Av den anledningen är det oftast bättre att återkalla det gamla testamentet genom att förstöra det och sedan upprätta ett helt nytt testamente.

Vid ändring av testamente krävs att samma formkrav som vid upprättandet av ett testamente följs (10:6 ÄB). Alltså måste ändringen göras skriftligen och undertecknas av testator samt två vittnen (10:1 ÄB). Det räcker alltså inte att testatorn själv stryker över eller lägger till ändringen, utan formkraven i 10:1 ÄB måste följas för att ändringen ska vara giltig.

Sammanfattningsvis kan ni göra ändringen antingen genom att återkalla det gamla testamentet och upprätta ett nytt, göra ändringen i det redan existerande testamentet eller upprätta ett nytt testamente som gäller tillsammans med det tidigare testamentet. För att undvika oklarheter och tolkningsproblem är det dock säkrast att förstöra det gamla testamentet och upprätta ett helt nytt. Det som är viktigt att tänka på är att ändringen alltid måste uppfylla samma formkrav som när man upprättar ett nytt testamente och att man är tydlig vid utformningen.

Hoppas att ni fick svar på er fråga!

Vänligen,

Johanna Ambjörn
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2929)
2021-09-13 Kan arvsklasserna påverka möjligheten att skriva testamente utefter egna önskemål?
2021-09-09 Ex-sambons mor skrev testamente i Schweiz
2021-09-07 Hävande av samboavtal och testamente
2021-09-07 Hur blir fördelningen av arv om bröstarvingar har godkänt testamente och avsagt sig arvet??

Alla besvarade frågor (95665)