FrågaFAMILJERÄTTVårdnadstvist08/08/2018

Hur går man tillväga om man vill få till en ändring i vårdnaden?

Hej!

jag funderar på att stämma dotterns pappa på vårdande då jag anser att han inte är en lämplig vårdnadshavare. Vi har i dagsläget gemensam vårdnad.

De jag undrar är hur jag drar igång detta? Hur ska tänka när man väljer advokat?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag har tolkat din fråga som att du vill veta hur man går tillväga om man vill få till en ändring i vårdnaden över ett barn.

Väcka talan i domstol

I 6 kap. 5 § föräldrabalken framgår att om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem och vill någon av dem få ändring i vårdnaden, ska rätten besluta om vårdnaden ska vara gemensam eller om en bara en av dem ska ha vårdnaden över barnet.

I bestämmelsens tredje stycke framgår att frågor om ändring i vårdnaden får prövas på talan av en av föräldrarna eller båda.

Detta innebär att om du vill ha ändring i vårdnaden har du möjlighet att väcka talan i domstol angående detta. Det är då upp till domstolen att avgöra om vårdnaden ska vara gemensam eller om en av er ska ha vårdnad om barnet.

Avtala om vårdnaden

Det finns även alternativ till en domstolsprocess. Enligt 6 kap. 6 § föräldrabalken finns det nämligen möjlighet att avtala om att vårdnaden ska vara gemensam eller att en av dem ska ha vårdnaden. Avtalet ska då gälla om det är skriftligt och om socialnämnden godkänner avtalet. Enligt bestämmelsen är det föräldrarna som får avtala om detta.

Sammanfattning

För att få igång en process om ändring i vårdnaden till ett barn kan du därför väcka talan i domstol. Det finns som sagt även alternativ möjlighet genom att ni föräldrar kan avtala om vårdnaden. Ett sådant avtal måste då som sagt vara skriftligt och godkännas av socialnämnden.

Om du ska ta hjälp av en advokat i denna process kan det vara fördelaktigt att välja någon som är kunnig inom just vårdnadstvister.

Vänlig hälsning,

Anna NilssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?