Hur går man tillväga om domaren är jävig?

2020-10-29 i Domstol
FRÅGA
Hej. Jag är uppe i en vårdnadstvist Med barnets pappa, vi har haft en muntlig förberedelse och ska ha en till i februari. Vi upplever domaren väldigt partisk, Otrevlig och osaklig. går det att begära ett byte av domare och hur går man till väga då?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Man kan vända sig till domstolen med synpunkter på domarens beteende, och tingsrätten kan då ibland vara tillmötesgående och byta domare. Men det som främst finns lagstöd för är domarens jäv, alltså opartiskhet. En domare som är jävig får inte handlägga ett sådant ärende. De flesta grunderna för jäv har att göra med domarens relation till parter i målet, om man är närstående, besläktad eller likande, eller om man tidigare företrätt en part eller liknande. Du kan läsa mer om jäv för domare i rättegångsbalken (4 kap. 13§ rättegångsbalken). Den punkt som skulle kunna vara aktuell i ert fall är punkt 10 i lagen, som säger att om särskilda omständigheter föreligger som är ägnat att rubba förtroendet för dennes opartiskhet i målet. Denna bedömning ska göras objektivt, och det spelar ingen roll om domaren anser sig jävig eller inte. Domarens person kan här spela roll, exempelvis om domaren gjort uttalande som är rasistiska eller sexistiska. Dock är det väldigt svårt för mig att säga om någon jävssituation skulle kunna föreligga. Spontant skulle jag säga att domaren är otrevlig är inte grund för att byta domare.

Önskar ni att påkalla jäv ska ni göra det till tingsrätten senast första gången ni för talan i målet sedan dess att ni uppmärksammade jävssituationen (4 kap. 14§ andra stycket rättegångsbalken). Ni bör alltså göra det så snart som möjligt, senast nästa gång ni har förhandling. Annars går er talan förlorad.

Jag kan tyvärr inte säga om ni skulle få framgång i er framställning, men försökt att betona sakliga grunder för jäv, och inte att domaren bara är otrevlig. Sätt fokus på om domaren givit uttryck för åsikter som inte är så sakliga, egna känslor eller åskådningar som strider mot att vara objektiv (rasism, sexism eller liknande).

Hoppas ni har fått någon vägledning i era frågor!

Vänligen,

Sara Pedersen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (536)
2022-01-16 Kan hovrätten döma till ett hårdare straff om åklagren har överklagat tingsrättens dom?
2022-01-13 Kan barn under 18 år stämma sin pappa?
2021-12-30 Avgörande av brottmål utan huvudförhandling
2021-12-29 Fråga om dom som vunnit laga kraft

Alla besvarade frågor (98504)