FrågaAVTALSRÄTTAvtal28/04/2019

Hur går man tillväga för att kräva tillbaka pengar?

Hej vi har beställt en resa genom en resebyrå till Sri Lanka. Då det nyligen hänt flera terrorattacker har UD gått ut med en avrådan till att resa in till landet. I resebyråns avtal står det att man kan säga upp avtalet ifall "oundvikliga och extraordinära händelser" sker såsom terrorism, att full återbetalning sker och att denna återbetalning ska ske inom 14 dagar efter att man sagt upp avtalet. När vi ringde rabblar de upp avbeställningsregler och menar att vi ska betala för att avboka biljetter samt att vi inte ens kommer få tillbaka hälften av pengarna. När vi läser upp deras avtal angående uppsägning av avtal, inte avbeställning av flygbiljetter lägger de på telefonen. Hur ska vi gå tillväga? Vad kan resebyråer göra och inte göra?

Lawline svarar

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Avtalsvillkoret du talar om är förmodligen en s.k. "force majeure" - klausul" som tar sikte på situationer som är bortom kontraktsparternas kontroll och därmed ger dem en möjlighet att på ett legitimt sätt lämna avtalet utan konsekvenser.

Står det klart och tydligt att terrorism ska betraktas vara en situation som faller in under avtalsvillkoret bör ni enligt avtalet vara berättigade att frånträda det och få full återbetalning, precis som avtalat. Jag kan däremot inte ge något exakt svar utan att närmare ha undersökt avtalet i fråga liksom den rådande situationen i er resedestination.

Hur ska ni gå tillväga?

Har ni redan betalat för resan och resebyrån vägrar betala tillbaka vad ni anser er ha rätt till så kan ni inledningsvis skicka ett betalningsföreläggande via kronofogden. Byrån får då tillfälle att antingen bestrida kravet, eller medge det och betala er. Bestrider de kommer ni i sin tur att få välja om ni vill överlämna ärendet vidare till allmän domstol. Jag kan tänka mig att en domstolstvist medför dåligt PR och någonting som byrån starkt vill undvika.

Ni kan även lämna in en stämningsansökan direkt till domstolen utan att först skickat ett betalningsföreläggande. En domstolstvist är däremot relativt tidsomfattande och det kan dröja många månader innan ni blir återbetalda, till skillnad från ett betalningsföreläggande som i jämförelse med en domstolstvist går betydligt snabbare. Att börja med ett betalningsföreläggande är därför en god idé. Att tvista i domstol kan även bli kostsamt för den förlorande parten som enligt huvudregeln måste betala sina egna samt motpartens rättegångskostnader (18 kap. 8 § RB). Jag rekommenderar inte er att gå till domstol så vidare ni inte är helt säkra på att ni har lagen på er sida.

Om ert penningkrav understiger ett halvt prisbasbelopp (23 250 kr för 2019) rör det sig inte om ett ordinärt tvistemål som beskrivet ovan utan ett förenklat. I sådana tvistemål är istället rätten till ersättning begränsade (18 kap. 8 a § RB) i syfte att dels förenkla processen, dels göra den mindre kostsam eftersom det omtvistade beloppet är lågt. Förlorar ni ett förenklat tvistemål blir kostnaderna för motparten alltså betydligt lägre.

Mina rekommendationer

Mitt råd till er är att i första hand riktar ert krav direkt mot resebyrån och hänvisa till vad som är avtalat. I andra hand kan ni skicka ert krav via ett betalningsföreläggande. I fall att de bestrider ert krav så rekommenderar jag att ni tar kontakt med en jurist som kan få ta del av alla omständigheter och bedöma era chanser att få rätt i domstol innan ni bestämmer er för att överlämna ärendet till tingsrätten. Ni är varmt välkomna att ta kontakt med någon av våra jurister här.

Hoppas ni fått svar på era funderingar och lycka till!

Vänligen,

Elin RidegRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”