Hur går man tillväga för att folkbokföra sig i Sverige om man är svensk medborgare som bott utomlands större delen av livet?

FRÅGA
Min dotter är svensk medborgare och har Samordning nr. Hon är född i storbritannien och bott utomlands. Men besökte Sverige varje sommarlov. Hon blev 18 år i år och bestämt sig att flytta till sverige för att bo och så småningom fortsätta med sina studier. Vad krävs det för att folk bokföra sig? Tack
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När jag besvarar din fråga utgår jag ifrån att din dotter är svensk medborgare som har bott utomlands och nu ska flytta till Sverige. I mitt svar kommer jag först att berätta allmänt om folkbokföring för att sedan gå vidare till att besvara din fråga och ge förslag på hur ni kan gå vidare.

Vad krävs för att folkbokföra sig?
Regler om folkbokföring finns i folksbokföringslagen.

Allmänt om folkbokföring
Folkbokföring är den grundläggande registreringen av befolkningen i Sverige. Många av dina rättigheter och skyldigheter i samhället är beroende av att du är folkbokförd och vart du är folkbokförd. Folkbokföringen styr till exempel var du ska betala din skatt och rösta samt rätten till olika typer av bidrag.

Att vara folkbokförd i Sverige innebär att:
- Personen får ett svenskt personnummer
- Personen registreras som bosatt på en adress
- Det registreras var personen är född och vilket medborgarskap hon har
- Personens civilstånd registreras

När ska bokföring ske?
En person som flyttar till Sverige ska bokföra sig om personen planerar att bo här i ett år eller mer (3 § folkbokföringslagen).

Den som har flyttat till Sverige och ska folkbokförs ska anmäla inflyttningen till skatteverket. En sådan anmälan ska göras inom en vecka efter det att hon har vistats i landet i tre månader (26 § folkbokföringslagen). Det är alltså bra att göra det så snabbt som möjligt.

Din dotter ska alltså folkbokföras om hon planerar att bo här i ett år eller mer. Hon ska senast anmäla sin inflyttning till skatteverket 3 mån och en vecka efter att hon flyttat till Sverige.

Hur gör man för att folkbokföra sig när man flyttar till Sverige?
För att kunna bli folkbokförd måste du anmäla att du har flyttat till Sverige. Det gör du via ett personligt besök på ett av skatteverkets servicekontor. Vad du ska ha med till besöket beror på vilket medborgarskap du har.

En svensk medborgare som flyttar till Sverige ensam ska t.ex. ha med sig följande till skatteverket:
- Pass eller nationellt id-kort
- Handlingar som styrker om ditt civilstånd ändrats sen du senast bodde i Sverige (t.ex. om hon gift sig)
- Födelsebevis (om hon har fått barn sedan hon senaste bodde i Sverige)

Din dotter måste alltså boka in ett möte på ett av skatteverkets servicekontor för att kunna bli folkbokförd.

Vad ska ni göra nu?
Jag rekommenderar att din dotter bokar in ett möte med en handläggare på Skatteverket så snabbt som möjligt. Mer information om hur hon ska göra för att flytta/folkbokföra sig i Sverige samt hur hon bokar in ett möte hittar ni på skatteverkets hemsida.

Hoppas du fått svar på din fråga!
Med vänliga hälsningar,

Emma Liberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (547)
2019-04-19 Kan jag bjuda minderåriga på vin och bål på min födelsedagsfest?
2019-04-14 Kan enskilda väcka talan i EU-domstolen mot medlemsstaters beslut som strider mot unionsrätten?
2019-04-12 Bjuda minderårig på tobaksvaror- ett brott?
2019-04-08 Är det lagligt att skjuta med ett vanligt luftgevär med kalibern 6.35 i sin trädgård?

Alla besvarade frågor (67977)