Hur går man tillväga för att få tillbaka egendom som tillhör företaget?

Hej, Vi har haft en person som haft praktik hos oss och tanken har vart att han ska jobba men det har inte fungerat bra. Personen har dock tagit med sig en Iphone och Mac dator som tillhör företaget. Jag har polisanmält det hela men de har sagt att det är olovligt förfogande och ej stöld då han fått använda dessa artiklar. Jag har polisens rekommendation bett om att få tillbaka artiklarna per sms för att brott ska förverkligas. Men jag undrar kan man skicka krav brev på egendom och gör man det först själv och sedan via kronofogden eller kan man gå via dem direkt? Hur rekommenderas det att man går tillväga för att få tillbaka sin egendom?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Till att börja med tänkte jag redogöra för skillnaden mellan stöld och olovligt förfogande, och sedan hur du kan gå tillväga för att få tillbaka din egendom.

Skillnaden mellan stöld och olovligt förfogande

Regler om stöld och olovligt förfogande finns i Brottsbalken (BrB). Stöld regleras i 8 kap. 1 § BrB. Förutsättningarna för att det ska röra sig om stöld är att:

· Det har skett ett olovligt tagande

· Gärningsmannen har uppsåt att tillägna sig egendomen

· Tillgreppet innebär skada

Det första rekvisitet, olovligt tagande, innebär att man olovligen tar något som man tidigare inte hade i sin besittning. För att brottet stöld ska vara aktuellt ska man dessutom ha tillägnelseuppsåt, vilket innebär att man vid tidpunkten för brottet har uppsåt att göra saken till sin egen. Med rekvisitet ”skada” avses en ekonomisk skada.

Brottet olovligt förfogande regleras i 10 kap. 4 § BrB. Olovligt förfogande innebär att man har viss egendom, som tillhör någon annan, i sin besittning och vidtar åtgärd med denna så att den andre berövas sin rätt till egendomen.

Skillnaden i detta fall är alltså besittningsfrågan. Om praktikanten redan har datorn och mobilen i sin besittning är inte rekvisitet ”olovligt tagande” uppfyllt, och olovligt förfogande kan istället bli aktuellt.

Om kronofogden och vanlig respektive särskild handräckning

Om någon vägrar lämna tillbaka ens egendom kan man vända sig till Kronofogden. Hos Kronofogden kan man ansöka om s.k. handräckning för att få ett krav fastställt, vilket regleras i lag om betalningsföreläggande och vanlig handräckning (BfL). Det finns särskild och vanlig handräckning. När du ansöker om handräckning skickar Kronofogden ett brev, ett föreläggande, till den du anser ska lämna tillbaka egendomen. Nedan kommer jag redogöra för skillnaden mellan de båda förfarandena.

Enligt 3 § p. 2 BfL kan man ansöka om vanlig handräckning om svaranden ska fullgöra en annan skyldighet än betalning. Det kan t.ex. röra sig om att man vill att någon ska lämna tillbaka lös egendom, vilket ju är relevant i detta fall. Vanlig handräckning är ett bra alternativ om man saknar skriftliga bevis för att någon olovligen har gjort något med ens egendom eller hindrat en från att använda den. Om kravet inte bestrids kan Kronofogden hjälpa dig att verkställa beslutet så att du får tillbaka din egendom, och om praktikanten bestrider kravet kan du välja att gå vidare med ärendet till tingsrätten.

Särskild handräckning (4 § BfL) kan man använda sig av om någon utan lov har gjort något med ens egendom, eller hindrat en från att använda den. Detta förfarande används i de fall man lätt kan visa att någon olovligen gjort något med ens egendom, dvs. om man har skriftliga bevis. Vid särskilt handräckning ska kronofogden pröva frågan i sak även om svarande bestrider.

En ansökan om vanlig eller särskild handräckning ska göras skriftligen, 9 § BfL och ska innehålla ett yrkande och grunden för det, 10 § BfL.

Rekommendation

Jag fattar det som att du redan polisanmält personen, vilket är bra. Du kan även vända dig till Kronofogden för att ansöka om handräckning som då skickar ett kravbrev till personen. Du kan gå direkt via kronofogden, och behöver alltså inte göra något själv först. Hur du gör en ansökan kan du läsa mer om här.

Jag hoppas att jag har lyckats svara på dina frågor, och om du skulle undra över något mer är du såklart välkommen att skicka in en fråga till oss igen.

Med vänliga hälsningar

Jennie AskengrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo