FrågaFAMILJERÄTTFaderskap13/01/2023

Hur går man tillväga för att få faderskap fastställt?

En kvinna säger att jag är pappa till hennes barn och hon har själv inte barnet så det blivit taget. Om jag lämnar test och det visar sig att jag är pappan vad händer då? Kan mamman neka test?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Aktuell lag

Din fråga rör föräldraskap och fastställande av faderskap. Regler om detta finns i föräldrabalken (FB) och jag kommer därmed att utgå ifrån dessa när jag besvarar din fråga.


Hur fastställs faderskap?

Om en kvinna är gift antas det att hennes make är pappa till barnet, detta kallas faderskapspresumtion (1:1 FB). När mamman till barnet är ogift finns ingen faderskapspresumtion, utan då fastställs faderskapet genom bekräftelse eller dom (1:3 FB).


Eftersom att du är osäker på om du är pappa och att jag antar att det har gått mer än 14 dagar sedan barnets födelse är det inte aktuellt med fastställande av faderskap genom bekräftelse (1:4 a andra stycket FB). Då kan faderskapet istället behövas fastställas genom dom.


Socialnämndens ansvar

Socialnämnden har en skyldighet att försöka utreda vem som är pappa till ett barn (2:1 FB). I socialnämndens utredning ingår att inhämta upplysningar från modern samt från andra personer som kan lämna uppgifter av betydelse för utredning, vilket i det här fallet skulle kunna vara du (2:4 FB). I den här utredningen bör socialnämnden arbeta för att en genetisk undersökning görs av barnet, mamman och den som eventuellt är pappa till barnet (2:6 FB).

Däremot kan inte socialnämnden tvinga någon att delta i den rättsgenetiska undersökningen, vilket innebär att mamman kan neka test. Dock kan man då vända sig till domstol som kan, även mot någons vilja, bestämma att en rättsgenetisk undersökning ska göras.


Om socialnämnden till följd av sin utredning anser att faderskapet kan fastställas så bör de ge den som antas vara pappa tillfälle att bekräfta faderskapet (2:5 FB). Det vill säga om socialnämnden i sin utredning kommer fram till att du med största sannolikhet är pappa till barnet, ska du få möjlighet att bekräfta det och efter det kommer du vara barnets pappa.


Vad händer om du är pappa till barnet?

Om det visar sig att du är pappa till barnet inträder en rad skyldigheter för dig. Bland annat blir kommer du bli underhållningsskyldig för barnet fram till dess att han/hon har fyllt 18 år eller har gått ut gymnasiet (7:1 FB). Om du inte kommer ha vårdnad om barnet har istället en skyldighet att betala underhållsbidrag (7:2 FB).


Slutsats

Svaret på dina frågor blir alltså att initialt kan mamman neka test, men om detta sker kan en domstol se till så att en genetisk undersökning sker ändå. Om det visar sig att du är pappa till barnet så inträder en underhållningsskyldighet för dig.


Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor, annars är du varmt välkommen att kontakta oss igen. Stort lycka till!

Sarah LianderRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Faderskap? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000